Az Európai Parlament (EP) az Európa jövőjéről szóló konferencia nyomán előterjesztette az Európai Unió (EU) reformját érintő javaslatait. Erre – a képviselők szerint – az EU előtt álló kihívások és a sorozatos válságok miatt lenne szükség. “A jogalkotás tartson lépést a változó időkkel, a polgároknak legyen nagyobb beleszólásuk a folyamatokba, az uniós szintű együttműködés terjedjen ki több kulcsterületre” – fogalmazza meg az előterjesztés.

A EP azt szeretné, ha a reformokkal nőne az Európai Unió cselekvőképessége, az uniós polgárok szavának pedig nagyobb súlya lenne. A képviselők legfontosabb javaslatai a következők:

  • kétkamarás rendszer és új szavazási rendek a Tanácsban a patthelyzetek elkerülésére, több döntés minősített többség és rendes jogalkotási eljárás alapján;
  • a jogalkotás kezdeményezésének joga, valamint társjogalkotói jogkör a Parlamentnek a hosszú távú költségvetés kialakításában;
  • a Bizottság (átnevezve „Európai Végrehajtó Testületnek”) tagságára vonatkozó szabályok teljes felülvizsgálata, ideértve a Bizottság elnökének megválasztását is (a jelölés joga a Parlamenté, a jóváhagyásé pedig az Európai Tanácsé lenne, vagyis éppen fordítva, mint jelenleg), valamint lehetőség a Bizottság elnöke számára, hogy a biztosi kollégium tagjait politikai preferenciák alapján, ugyanakkor a földrajzi és demográfiai egyensúlyt szem előtt tartva válassza ki;
  • lényegesen nagyobb átláthatóság a Tanácsban azáltal, hogy jogalkotási kérdésekben közzéteszik az egyes tagállamok álláspontját; valamint
  • a polgárok akaratának jobb érvényre juttatása megfelelő részvételi mechanizmusok létrehozásával és az európai politikai pártok szerepének fokozásával.

Az Unió hatásköreinek bővítése

A képviselők javaslata szerint több uniós hatáskör kellene a környezetvédelmet érintő kérdésekben.

Az EU hatáskörébe kellene utalni más olyan, jelenleg kizárólag tagállami szinten kezelt területeket is, mint a népegészségügy, a polgári védelem, az iparpolitika és az oktatás.

A már most is megosztott uniós hatáskörök kiterjesztését javasolják továbbá az energiaügy, a külügyek, a külső biztonság és védelem, az EU külső határaira irányuló politika, valamint a határokon átnyúló infrastruktúra területén.

A jelentést, amelyet 305 szavazattal, 276 ellenszavazattal és 29 tartózkodással hagytak jóvá, öt társjelentéstevő készítette, akik a képviselők többségének támogatását élvezik. A jelentésről kialakított állásfoglalást a képviselők 291 szavazattal, 274 ellenében és 44 tartózkodás mellett fogadták el. Az öt jelentéstevő képviselő nyilatkozata ITT érhető el.

A következő lépések

A képviselők ismét az uniós Szerződések módosítását sürgették, és felszólították a Tanácsot, hogy „haladéktalanul és vita nélkül terjessze az Európai Tanács elé a[…] javaslatokat”. Most az EU állam- és kormányfőin a sor, hogy egyszerű többséggel összehívják az Európai Konventet. A tagállami kormányokból álló Tanács spanyol elnöksége várhatóan decemberben terjeszti az Európai Tanács elé a javaslatokat.