MAGYAR KÖZLÖNY
2024. évi 38. szám
2024. március 28.

64/2024. (III. 28.) Korm. rendelet
A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet módosításáról

65/2024. (III. 28.) Korm. rendelet
A különleges földgázkészlet létrehozásáról szóló 260/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet és a veszélyhelyzet idején a villamos energia és földgáz egyetemes szolgáltatás változatlan feltételek szerinti nyújtását biztosító rezsivédelmi szolgáltatásról szóló 289/2022. (VIII. 5.) Korm. rendelet módosításáról

66/2024. (III. 28.) Korm. rendelet
A 2021-2027 programozási időszakban megvalósuló határon átnyúló Interreg programok végrehajtásáról szóló 241/2023 (VI. 20.) Korm. rendelet módosításáról

67/2024. (III. 28.) Korm. rendelet
A kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény alapján nyújtható egyes támogatások kötelezettségvállalási szabályainak veszélyhelyzet ideje alatti eltérő alkalmazásáról szóló 260/2023. (VI. 28.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezéséről

68/2024. (III. 28.) Korm. rendelet
A Központi Nukleáris Pénzügyi Alapból az ellenőrzési és információs célú önkormányzati társulásoknak nyújtott támogatások szabályairól szóló 214/2013. (VI. 21.) Korm. rendelet módosításáról

69/2024. (III. 28.) Korm. rendelet
A honvédelmi és katonai, továbbá katonai nemzetbiztonsági célú és rendeltetésű építményeket érintő állami építési beruházásokra, valamint az állam 100%-os tulajdonában álló gazdasági társaság által megvalósított védelmi ipari beruházásokra vonatkozó eltérő rendelkezésekről

70/2024. (III. 28.) Korm. rendelet
Az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

71/2024. (III. 28.) Korm. rendelet
Az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet módosításáról

72/2024. (III. 28.) Korm. rendelet
Az 50 MW és annál nagyobb teljesítményű elsődlegesen földgáztüzelésű erőművek olajkészlet-képzési kötelezettségének felülvizsgálatáról

73/2024. (III. 28.) Korm. rendelet
A gazdaság újraindítása érdekében fizetendő kiegészítő bányajáradékról szóló 404/2021. (VII. 8.) Korm. rendelet módosításáról

3/2024. (III. 28.) TNM rendelet
A nemzetiségi és egyházi célú fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 2/2019. (III. 19.) TNM rendelet módosításáról

12/2024. (III. 28.) AM rendelet
A szőlő- és bortermelés részletes szabályairól szóló 26/2021. (VII. 29.) AM rendelet módosításáról

3/2024. (III. 28.) EM rendelet
Az egyetemes szolgáltatók részére vételre felajánlott földgázforrás és a hazai termelésű földgáz mennyiségéről és áráról, valamint az igénybevételre jogosultak és kötelezettek köréről szóló 67/2016. (XII. 29.) NFM rendelet módosításáról

4/2024. (III. 28.) EM rendelet
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztevékenységre vonatkozó díjképzés átláthatóságának biztosítása érdekében a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztevékenységet ellátó koncessziós társaság által közérdekből közzéteendő adatok köréről és a közzététel módjáról szóló 13/2023. (VI. 30.) EM rendelet módosításáról

7/2024. (III. 28.) ÉKM rendelet
A használati díj megfizetése ellenében használható autópályákról, autóutakról, főutakról és azok díjáról szóló 45/2020. (XI. 28.) ITM rendelet jogharmonizációs célú módosításáról

8/2024. (III. 28.) ÉKM rendelet
Az útdíj mértékéről és az útdíjköteles utakról szóló 25/2013. (V. 31.) NFM rendelet módosításáról

65/2024. (III. 28.) KE határozat
Államtitkári kinevezés módosulásának megállapításáról és államtitkár kinevezéséről

66/2024. (III. 28.) KE határozat
Egyetemi tanári kinevezésekről

1073/2024. (III. 28.) Korm. határozat
Magyarország 2024-2030 közötti időszakra vonatkozó ipar és technológiai cselekvési tervéről

1074/2024. (III. 28.) Korm. határozat
Magyarország 2024-2030 közötti időszakra vonatkozó iparstratégiájáról

1075/2024. (III. 28.) Korm. határozat
A büntetés-végrehajtási férőhelyek bővítésével összefüggő további források biztosításáról

1076/2024. (III. 28.) Korm. határozat
A különleges földgázkészlet fenntartásához kapcsolódó pénzügyi intézkedésről

1077/2024. (III. 28.) Korm. határozat
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület felzárkóztatási programjának támogatásához szükséges forrás biztosításáról

1078/2024. (III. 28.) Korm. határozat
A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról

1079/2024. (III. 28.) Korm. határozat
A Makovecz Imre Bástyája projekt keretében a piliscsabai Iosephinum területén megvalósítandó további beruházásokról szóló 1415/2021. (VI. 30.) Korm. határozat módosításáról

1080/2024. (III. 28.) Korm. határozat
A Széchenyi István Egyetemért Alapítvány egyes, a zöld mobilitáshoz és járműipari innovációkhoz kapcsolódó, társadalmi tudatosságot és szemléletformálást szolgáló közfeladatainak és közérdekű céljainak megvalósításával kapcsolatos intézkedésekről

1081/2024. (III. 28.) Korm. határozat
A Yettel Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság, a CETIN Hungary Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a Kormány által kiadandó közös nyilatkozatról

1082/2024. (III. 28.) Korm. határozat
A közbeszerzésekben a verseny szintjének növelését célzó intézkedésekről (2023–2026) szóló cselekvési terv felülvizsgálatáról

21/2024. (III. 28.) ME határozat
A Magyarország Kormánya és az Egyesült Arab Emírségek Kormánya között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról

22/2024. (III. 28.) ME határozat
A Magyarország Kormánya és a Vietnámi Szocialista Köztársaság Kormánya között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról

23/2024. (III. 28.) ME határozat
Helyettes államtitkár kinevezéséről

24/2024. (III. 28.) ME határozat
Az Országos Statisztikai Tanács tagjának megbízatása megszűnésének megállapításáról, tagjának felmentéséről és új tag megbízásáról

MAGYAR KÖZLÖNY
2024. évi 39. szám
2024. április 2.

Magyarország Alaptörvénye
(egységes szerkezetben)

MAGYAR KÖZLÖNY
2024. évi 40. szám
2024. április 3.

74/2024. (IV. 3.) Korm. rendelet
A Deák Ferenc Ösztöndíjról

75/2024. (IV. 3.) Korm. rendelet
A Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról, valamint a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a kormányzati informatikai beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományát érintő egyes személyügyi kérdésekről szóló 672/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról

76/2024. (IV. 3.) Korm. rendelet
Az egyes egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról szóló 259/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet és a veszélyhelyzet ideje alatt az egyetemes szolgáltatásra jogosultak körének meghatározásáról szóló 217/2022. (VI. 17.) Korm. rendelettel kapcsolatos egyes rendelkezésekről szóló 281/2022. (VIII. 1.) Korm. rendelet módosításáról

77/2024. (IV. 3.) Korm. rendelet
Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról

78/2024. (IV. 3.) Korm. rendelet
A veszélyhelyzet ideje alatt a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatására vonatkozó különleges szabályokról szóló 320/2022. (VIII. 18.) Korm. rendelet módosításáról

5/2024. (IV. 3.) EM rendelet
A földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó értékesítési árak megállapításáról és alkalmazásáról szóló 69/2016. (XII. 29.) NFM rendelet módosításáról

10/2024. (IV. 3.) NGM rendelet
A Beruházásfejlesztési Magántőkealap alapkezelési feladatait kizárólagos joggal ellátó szervezet kijelöléséről szóló 19/2022. (XII. 23.) GFM rendelet módosításáról

6/2024. (IV. 3.) AB határozat
A Fővárosi Törvényszék 105.K.701.377/2022/2. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz elutasításáról

7/2024. (IV. 3.) AB határozat
Budapest Főváros XII. Kerület Hegyvidék Önkormányzat Képviselő-testületének a Budapest Hegyvidék XII. kerület Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 14/2005. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete 48. § (2a) bekezdése, valamint Budapest Főváros XII. Kerület Hegyvidék Önkormányzat Képviselő-testületének az Észak-Hegyvidék kiemelt jelentőségű területek Kerületi Építési Szabályzatáról szóló 26/2020. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 72. § (6) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről

67/2024. (IV. 3.) KE határozat
Magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

68/2024. (IV. 3.) KE határozat
Magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

69/2024. (IV. 3.) KE határozat
Magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

70/2024. (IV. 3.) KE határozat
Magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

71/2024. (IV. 3.) KE határozat
Magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

72/2024. (IV. 3.) KE határozat
Magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

73/2024. (IV. 3.) KE határozat
Magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

74/2024. (IV. 3.) KE határozat
Magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

1083/2024. (IV. 3.) Korm. határozat
A 2024. évi határátlépéssel járó csapatmozgások engedélyezéséről szóló 1580/2023. (XII. 19.) Korm. határozat módosításáról

1084/2024. (IV. 3.) Korm. határozat
A Széchenyi Kártya Program keretében adható támogatások nyújtására vállalható kötelezettségek felső korlátjáról szóló 1260/2023. (VI. 29.) Korm. határozat módosításáról

1085/2024. (IV. 3.) Korm. határozat
A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról

1086/2024. (IV. 3.) Korm. határozat
A Fiumei Úti Sírkert Nemzeti Emlékhelyen felmerülő sürgős állagvédelmi, karbantartási feladatok ellátásáról

1087/2024. (IV. 3.) Korm. határozat
A Nemzeti Örökség Intézete vagyonkezelésében lévő temetők rekonstrukciójáról szóló 1335/2020. (VI. 22.) Korm. határozat módosításáról

1088/2024. (IV. 3.) Korm. határozat
A központi közigazgatási irattárazással kapcsolatos szakmai feladatok ellátása jogcímen rendelkezésre álló eredeti előirányzat átcsoportosításáról

1089/2024. (IV. 3.) Korm. határozat
Egyes ingatlanok és ingatlan tulajdoni hányadok sportingatlanná minősítéséről, valamint az egyes ingatlanok és ingatlan tulajdoni hányadok sportcélú ingatlanná, valamint sportingatlanná minősítéséről szóló 1518/2023. (XI. 29.) Korm. határozat módosításáról

1090/2024. (IV. 3.) Korm. határozat
A Nyíregyházi Ipari Park bővítésének és fejlesztésének támogatásáról szóló kormányhatározatok módosításáról

1091/2024. (IV. 3.) Korm. határozat
A közlekedési szabályrendszer átfogó felülvizsgálatával, valamint az új KRESZ-szel összefüggő feladatokról

25/2024. (IV. 3.) ME határozat
Állami felsőoktatási intézmény kancellárja megbízásának visszavonásáról

1/2024. (IV. 3.) PM határozat
A hazai gazdasági szereplők versenyképességének erősítésével és a közigazgatás hatékonyságának növelésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2023. évi CIX. törvény 46. §-a és 54. § (2) bekezdése hatálybalépéséről

MAGYAR KÖZLÖNY
2024. évi 41. szám
2024. április 4.

13/2024. (IV. 4.) AM rendelet
Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból a szőlő- és borágazatban hasznosított gépek, technológiai berendezések és informatikai eszközök beszerzéséhez 2024-től igényelhető támogatásról

18/2024. (IV. 4.) BM rendelet
A pedagógusok teljesítményértékeléséről

1092/2024. (IV. 4.) Korm. határozat
A 2026. évi, illetve a 2027. évi UEFA Bajnokok Ligája Döntő megrendezésére benyújtandó pályázat érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről

1093/2024. (IV. 4.) Korm. határozat
A szomszédos országokban felmerülő humanitárius katasztrófa kezelésének támogatásáról szóló 1119/2022. (III. 5.) Korm. határozat módosításáról

MAGYAR KÖZLÖNY
2024. évi 42. szám
2024. április 8.

79/2024. (IV. 8.) Korm. rendelet
A harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának nem összevont kérelmezési eljárás alapján történő engedélyezéséről, az engedélyezési kötelezettség alóli mentességről, a fővárosi és megyei kormányhivatal munkaügyi központjának az összevont kérelmezési eljárásban való szakhatósági közreműködéséről, valamint a Magyarországon engedélymentesen foglalkoztatható harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának bejelentéséről, és a munkabér megtérítéséről szóló 445/2013. (XI. 28.) Korm. rendelet módosításáról

1/2024. (IV. 8.) OAH rendelet
A jogszabály alapján feljogosított független ellenőrző szervezet nyilvántartásáról, valamint az akkreditálás során érvényesítendő követelményekről

2/2024. (IV. 8.) OAH rendelet
A nukleáris létesítmények nukleáris biztonsági követelményeiről és az ezzel összefüggő hatósági tevékenységről szóló 1/2022. (IV. 29.) OAH rendelet módosításáról

3/2024. (IV. 8.) OAH rendelet
Az Országos Atomenergia Hivatal egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról szóló 11/2022. (XII. 29.) OAH rendelet módosításáról

14/2024. (IV. 8.) AM rendelet
Az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről szóló 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet módosításáról

11/2024. (IV. 8.) NGM rendelet
A 2025. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről

12/2024. (IV. 8.) NGM rendelet
Az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, valamint a MAHART – PassNave Személyhajózási Korlátolt Felelősségű Társaság tulajdonosi joggyakorlójának kijelölése érdekében az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2022. (V. 26.) GFM rendelet módosításáról

75/2024. (IV. 8.) KE határozat
Bírák kinevezéséről

76/2024. (IV. 8.) KE határozat
Bírák felmentéséről

77/2024. (IV. 8.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

78/2024. (IV. 8.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

79/2024. (IV. 8.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

1094/2024. (IV. 8.) Korm. határozat
Az Európai Békekeret Magyarországot érintő feladatainak ellátásáról szóló 1714/2021. (X. 12.) Korm. határozat módosításáról

1095/2024. (IV. 8.) Korm. határozat
A 2014-2020 programozási időszak zárásával összefüggésben az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program egyes projektjeinek befejezéséhez szükséges intézkedésekről

26/2024. (IV. 8.) ME határozat
Helyettes államtitkár felmentéséről