Az Európai MI-iroda European Artificial Intelligence Office – a mesterséges intelligenciával kapcsolatos szakértelem európai uniós központja lesz. Kulcsszerepet fog játszani a mesterséges intelligenciáról szóló jogszabály végrehajtásában, a megbízható mesterséges intelligencia kifejlesztésének és használatának, valamint a nemzetközi együttműködésnek az előmozdítása terén. Az Unió célja az iroda létrehozásával is annak biztosítása, hogy a mesterséges intelligencia térnyerése mindenki számára biztonságos és megbízható legyen.

Az MI-irodát – European Artificial Intelligence Office a mesterséges intelligenciával kapcsolatos szakértelem központjaként hozták létre az Európai Bizottságon belül és ez képezi az egységes európai MI-irányítási rendszer alapját.

Az Európai Parlament március 13-án fogadta el a mesterséges intelligenciáról szóló uniós jogszabályt, amely a mesterséges intelligencia első jogi keretének tekintendő.

Az EP közleménye szerint: „A jogszabály célja az alapvető jogok, a demokrácia, a jogállamiság és a környezeti fenntarthatóság védelme a magas kockázatú mesterséges intelligenciával (MI) szemben, miközben serkenteni az innovációt és megteremti Európa vezető szerepét a mesterséges intelligencia területén.” Az Európai Parlamenti képviselők 523 szavazattal, 46 ellenszavazattal és 49 tartózkodás mellett fogadták el a tagállamokkal tavaly decemberben egyeztetett rendeletjavaslatot.

A jogszabály egy szélesebb szakpolitikai intézkedéscsomag része, amely a megbízható mesterséges intelligencia fejlesztését támogatja és amely magában foglalja az azt érintő innovációs csomagot, valamint a mesterséges intelligencia koordinált tervet is. Az MI intézkedés-csomagban foglaltak együttesen garantálják az emberek és a vállalkozások biztonságát és alapvető jogait tevékenységük és működésük során. Biztosítják továbbá, hogy a mesterséges intelligencia rendszerek képesek legyenek arra, hogy tiszteletben tartsák az alapvető jogokat, garantálják a biztonságot és az etikai elvek érvényesülését, valamint kezeljék azokat a kockázatokat, amelyek az MI mindennapi használata által keletkezhetnek. Ez a jogszabály tehát az első átfogó, a mestereséges intelligenciát érintő jogi keret, amely a megfelelő garanciák mentén jogbiztonságot nyújt a 27 tagállam vállalkozásai, gazdasági szereplői számára.

Mik az MI-iroda – Artificial Intelligence Office – feladatai?

Az Európai MI-iroda feladata egyrészt (I.) a mesterséges intelligenciáról szóló jogszabály végrehajtása – különösen az általános célú mesterséges intelligencia tekintetében – a megbízható mesterséges intelligencia kifejlesztésének és használatának, valamint a nemzetközi együttműködésnek az előmozdítása terén, másrészt (II.) a megbízható mesterséges intelligencia fejlesztése és használatának támogatása, iránymutatások és a legkorszerűbb gyakorlati kódexek kidolgozása a szabályok részletes meghatározása érdekében, együttműködve a vezető mesterségesintelligencia-fejlesztőkkel, a tudományos közösséggel és más szakértőkkel.

Az MI-iroda hozzájárul a mesterséges intelligenciáról szóló jogszabály következetes alkalmazásához a tagállamokban, beleértve az uniós szintű tanácsadó szervek létrehozását, a támogatás és az információcsere megkönnyítését. Feladata továbbá a szabályok megsértésének kivizsgálása, és a szükséges korrekciós intézkedések meghozatala.

Az iroda a hatékony feladatellátása érdekében különböző fórumokon és szakértői csoportokon keresztül működik együtt a tagállamokkal, valamint szélesebb szakértői közösséggel.