Az utazási irodáktól független utazási tanácsadás egyre elterjedtebb utazásszervezési forma. A hagyományosan ismert, utazási irodák által szervezett utazások és a független utazási tanácsadók tevékenysége között jelentős különbségek vannak, különösen az utazásért való felelősség tekintetében, ezért a Pest Vármegyei Főügyészség vizsgálatot tartott e területen.

Az utazásunk megszervezését ma már intézhetjük magunk, de rábízhatjuk egy ezzel foglalkozó szakemberre is. E körben hagyományosan utazási irodákhoz fordulnak a fogyasztók, azonban egyre elterjedtebb a független utazási tanácsadó igénybevétele is. A különbség lényege abban áll, hogy az utazási iroda utazásokat állít össze és értékesít, vagy megbízás alapján másnak az utazási szolgáltatását kínálja. Ettől eltérően a független utazási tanácsadó tanácsot ad az utazás megszervezéséhez, amelyért tanácsadási díjat kap. A tanácsadás keretében segíthet a repülőjegyek, a szállás vagy más utazási szolgáltatás legfoglalásában, de a foglalást az utazó maga intézi a saját nevére, és a díjat is közvetlenül oda (hotel, légitársaság) fizeti meg.

Az utazásért való felelősségvállalás kapcsán is jelentős különbség van a kétféle szolgáltatói típus között.

Az utazási iroda az utazás teljesítéséért és a szerződés megszegéséből eredő károkért felelős is, míg az utazási tanácsadó csak azért tehető felelőssé, hogy kellő gondossággal adott-e tanácsokat, de nem felelős az utazásért, annak megfelelőségéért.

A fogyasztók jogszabályoknak megfelelő tájékoztatása érdekében az ügyészség vizsgálatot tartott tíz független utazási tanácsadó tevékenysége kapcsán. A vizsgálat az utazási tanácsadóknak a közösségi média felületeken közzétett reklámjaira és az interneten megjelenített tartalmaikra terjedt ki. Az ügyészség a vizsgálat eredményeként azt állapította meg, hogy

az utazási tanácsadói tevékenységet népszerűsítő kereskedelmi kommunikációk nem tájékoztatták a fogyasztókat megfelelően arról, hogy a független utazási tanácsadó nem utazási irodaként végzi tevékenységét, valamint elmulasztották felhívni a fogyasztók figyelmét arra, hogy a szerződés teljesítése körében felelőssége nem egyezik meg az utazási irodáéval.

A fentiek miatt az ügyészségnek lehetősége nyílt volna fogyasztóvédelmi per (ún. képviseleti kereset) indítására, azonban ezt megelőzően egyeztetett az érintettekkel a jogsértés önkéntes megszüntetése érdekében. Ennek keretében a Pest Vármegyei Főügyészség perelhárító ügyészi felhívást intézett a vállalkozások felé. Az ügyészi megállapításokkal egyetértve a vállalkozások a fogyasztók teljes körű tájékoztatása érdekében a reklám anyagaikat kiegészítették a szükséges információkkal, így a jogsértések gyors és hatékony megszüntetése révén perindításra már nem kellett, hogy sor kerüljön.

Az utazással kapcsolatos más fontos tudnivalókról ITT téjékozódhatnak bővebben.