A Pro Veritate Egyesület egyik legfőbb célkitűzése a jogi tudatosság növelése, a jogvédő tevékenység és a tanácsadás, eljárásjogi közreműködés révén az arra szorulók – különösen gyermekek és fiatalok, fogyasztók, munkavállalók, kiszolgáltatottak és áldozatok – segítése – fogalmazza meg a civil szervezet. A Pro Veritate fenti célkitűzések érdekében 3. éve sikeresen működő Jogsegély Szolgálatot üzemeltet, ahol szakemberek segítségével szakszerű, pártatlan és díjmentes iránymutatásokkal szolgál a megkeresőknek. De miben is áll ez a szolgálat?

„Meggyőződésünk szerint amint rájössz arra, hogy lehetőséged van segíteni másokon, az onnantól nem lehetőség, hanem kötelesség”

– vallja dr. Török Csaba, a Pro Veritate Egyesület elnöke.

“A szolgáltatásra vonatkozó széleskörű és elapadhatatlan igényt, illetve tevékenységünk létjogosultságát is messzemenőkig jellemzi, hogy a hozzánk beérkező megkeresések száma folyamatosan növekszik” – mondja.

A Pro Veritate jogsegélyszolgálata 2023. évben már mintegy 110 ügyben foglalt állást vagy adott véleményt, tanácsot, iránymutatást megkeresőinknek. A beérkező megkeresések leggyakrabban gyermekek jogai és védelme (gyermekvédelem, szülői felügyelet, tartás, gyámság), munkajogi (jogellenes munkaviszony megszüntetés, követelés, munkáltatói önkény vagy visszaélés), végrehajtási jogi (végrehajtás, foglalás, letiltás, pénztartozás, elévülés), családjogi (házasság, válás, vagyonmegosztás), továbbá birtok- és tulajdonjogi (birtokvédelem, haszonélvezet, szomszédjogi viták) vonatkozásúak voltak.

“Sikerrel képviseltük továbbá egy ügyfelünket fogyasztóvédelmi jogvitájában, ahol a kereskedő vállalkozás az áru rendeltetésszerű használata ellenére – nyilvánvalóan a gyártó, forgalmazó oldalán felmerült hibára visszavezethető okból – bekövetkezett korai elhasználódása ügyében megtagadta a cserét, javítást vagy a vételár visszatérítését, ugyanakkor közreműködésünk révén az ügy peren kívül, a Budapesti Békéltető Testület eljárását követően a vételár maradéktalan visszatérítésével végződött” – meséli Török Csaba.

A szolgálat jelenleg 23 fő aktív, társadalmi munkában foglalkoztatott, igazolt és széleskörű szakmai tapasztalattal rendelkező (senior, medior és junior) tanácsadóval működik együtt az ország legkülönbözőbb tájairól (többen a fővárosból, illetve Nyugat- és Kelet-Magyarországról egyaránt). Tanácsadóik jogászok, szakjogászok (pl. ügyvéd, ügyvédjelölt, végrehajtójelölt, bírósági vagy hatósági alkalmazott, köztisztviselő, kormánytisztviselő stb.), valamint joghallgatók.

A szolgáltatásba a Jogi Klinika program keretében csatlakozott egyetemi (jog)hallgatókat az Egyesület jogászai mentorálják, így releváns, valódi és kézzel fogható szakmai tapasztalatot is szerezhetnek.

A Pro Veritate Jogsegélyszolgálat weboldala ITT elérhető

Kapcsolatfelvétel ITT  vagy a +36 70 422 9800 számon.