MAGYAR KÖZLÖNY
2024. évi 48. szám
2024. április 30.

29/2024. (IV. 30.) AM rendelet
A Magyar Díszkertészek Szakmaközi Szervezeténél működő Közösségi Marketing és Innovációs Alapba történő befizetésről szóló piacszervezési intézkedés kiterjesztéséről

7/2024. (IV. 30.) IM rendelet
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 10/2015. (V. 29.) IM rendelet módosításáról

1/2024. (IV. 30.) PM rendelet
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról

8/2024. (IV. 30.) AB határozat
Az egyes vagyonkezelő alapítványokról és az azoknak történő vagyonjuttatásról szóló 2020. évi CVI. törvény 1. § (4) bekezdés második mondata alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről

9/2024. (IV. 30.) AB határozat
A veszélyhelyzet ideje alatt a tűzifaigények biztosításához szükséges eltérő szabályok alkalmazásáról szóló 287/2022. (VIII. 4.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdés a) pontja alaptörvény-ellenességének megállapításáról, visszamenőleges hatállyal történő megsemmisítéséről, valamint alkalmazásának kizárásáról

9/2024. (IV. 30.) OGY határozat
A 2025. év Jókai Mór-emlékévvé nyilvánításáról

10/2024. (IV. 30.) OGY határozat
A 2025. év Klebelsberg Kunó-emlékévvé nyilvánításáról

11/2024. (IV. 30.) OGY határozat
Gy. Németh Erzsébet országgyűlési képviselő mentelmi ügyében

12/2024. (IV. 30.) OGY határozat
Az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tagjainak és tisztségviselőinek megválasztásáról szóló 11/2022. (V. 2.) OGY határozat módosításáról

13/2024. (IV. 30.) OGY határozat
Az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tagjainak és tisztségviselőinek megválasztásáról szóló 11/2022. (V. 2.) OGY határozat módosításáról

1/2024. (IV. 30.) BM határozat
Az egyes gazdasági és vagyongazdálkodási tárgyú törvények módosításáról szóló 2023. évi LXXXVII. törvény egyes rendelkezései hatálybalépéséről

MAGYAR KÖZLÖNY
2024. évi 49. szám
2024. május 3.

95/2024. (V. 3.) Korm. rendelet
A veszélyhelyzet idején a mezőgazdaságban felhasznált gázolaj utáni adó-visszaigénylésről

30/2024. (V. 3.) AM rendelet
A növényfajták állami elismeréséről szóló 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet módosításáról

21/2024. (V. 3.) BM rendelet
Az emberi vér és vérkomponensek gyűjtésére, vizsgálatára, feldolgozására, tárolására és elosztására vonatkozó minőségi és biztonsági előírásokról, valamint ezek egyes technikai követelményeiről szóló 3/2005. (II. 10.) EüM rendelet módosításáról

22/2024. (V. 3.) BM rendelet
A belügyminiszter által alapított és adományozott elismerésekről szóló 37/2012. (VIII. 2.) BM rendelet módosításáról

5/2024. (V. 3.) MvM rendelet
A közigazgatási, rendészeti, katonai és nemzetbiztonsági felsőoktatás vonatkozásában az évenként felvehető hallgatói létszám megállapításával és elosztásával kapcsolatos eljárás részletes szabályairól, a Nemzeti Közszolgálati Egyetemre történő felvétel különös feltételeiről, valamint a külföldi hallgatók Nemzeti Közszolgálati Egyetemre történő felvételének, jogállásának és tanulmányainak részletes szabályairól szóló 1/2013. (I. 8.) KIM rendelet módosításáról

Knk.V.39.017/2024/7. számú végzés
A Kúria népszavazási ügyben hozott végzése

85/2024. (V. 3.) KE határozat
A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága elnökének kinevezéséről

86/2024. (V. 3.) KE határozat
Dandártábornok rendfokozatba történő kinevezésekről

1119/2024. (V. 3.) Korm. határozat
A Nyugat-nílusi láz transzfúziós kockázatának csökkentése érdekében javasolt szűrővizsgálat bevezetéséről

38/2024. (V. 3.) ME határozat
A Magyarország Kormánya és a Kongói Demokratikus Köztársaság Kormánya között a diplomata és szolgálati útlevéllel rendelkező állampolgáraik vízummentességéről szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

39/2024. (V. 3.) ME határozat
A Magyarország Kormánya és a Kongói Demokratikus Köztársaság Kormánya között a diplomata és szolgálati útlevéllel rendelkező állampolgáraik vízummentességéről szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

40/2024. (V. 3.) ME határozat
A Magyarország Kormánya és az Örmény Köztársaság Kormánya közötti gazdasági együttműködési megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

MAGYAR KÖZLÖNY
2024. évi 50. szám
2024. május 6.

12/2024. (V. 6.) MNB rendelet
A “XXXIII. Nyári Olimpiai és XVII. Nyári Paralimpiai Játékok” ezüst emlékérme kibocsátásáról

13/2024. (V. 6.) MNB rendelet
A “XXXIII. Nyári Olimpiai és XVII. Nyári Paralimpiai Játékok” rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

MAGYAR KÖZLÖNY
2024. évi 51. szám
2024. május 7.

2024. évi XII. törvény
A digitális állam megvalósítása érdekében egyes törvények módosításáról

96/2024. (V. 7.) Korm. rendelet
Az energetikai rendszereket érintő állami építési beruházásokra vonatkozó eltérő rendelkezésekről

97/2024. (V. 7.) Korm. rendelet
A Budapest V. kerület Kossuth Lajos téri beruházási programmal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 100/2012. (V. 16.) Korm. rendelet módosításáról

98/2024. (V. 7.) Korm. rendelet
Az energiahatékonyságról szóló törvény végrehajtásáról szóló 122/2015. (V. 26.) Korm. rendelet módosításáról

99/2024. (V. 7.) Korm. rendelet
Az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

100/2024. (V. 7.) Korm. rendelet
Az egyes víziközmű-beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 323/2020. (VII. 1.) Korm. rendelet módosításáról

101/2024. (V. 7.) Korm. rendelet
Az Egészséges Budapest Program megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 98/2017. (IV. 27.) Korm. rendelet módosításáról

1/2024. (V. 7.) KIM rendelet
Az Idősbarát Önkormányzat Díj alapításáról és adományozásáról szóló 58/2004. (VI. 18.) ESZCSM–BM együttes rendelet módosításáról

6/2024. (V. 7.) MvM rendelet
A Nemzeti Együttműködési Alappal kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 5/2012. (II. 16.) KIM rendelet európai uniós támogatási szabályokkal összefüggő módosításáról

A Kúria közleménye
Nemzeti Választási Bizottság határozata helybenhagyásáról

87/2024. (V. 7.) KE határozat
Csapatzászló adományozásáról

1120/2024. (V. 7.) Korm. határozat
A 2025-2027. évi EHF Női Kézilabda Bajnokok Ligája Négyes Döntő budapesti megrendezésével kapcsolatos kormányzati intézkedésekről

1121/2024. (V. 7.) Korm. határozat
A népegészségügyi célú célzott, szervezett vastagbélszűrés országos bevezetéséről

1122/2024. (V. 7.) Korm. határozat
A ‘Szatmárcseke, a Himnusz emlékhelye’ komplex fejlesztési koncepcióról és a kapcsolódó intézkedésekről

1123/2024. (V. 7.) Korm. határozat
A taszári repülőtér hasznosításához kapcsolódó állami vagyonelem értékesítéséről

1124/2024. (V. 7.) Korm. határozat
A Magyarország Kormánya és a Guatemalai Köztársaság Kormánya közötti oktatási együttműködési megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

1125/2024. (V. 7.) Korm. határozat
A Magyarország Kormánya és Katar Állam Kormánya közötti kulturális együttműködési megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

1126/2024. (V. 7.) Korm. határozat
A Budapesti vasút melletti fejlesztési területtel összefüggő további intézkedésekről

1127/2024. (V. 7.) Korm. határozat
Címrendi módosításról és kiegészítésről, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Rezsivédelmi Alapból történő, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, egyes kormányhatározatok módosításáról, valamint kötelezettségvállalás engedélyezéséről

41/2024. (V. 7.) ME határozat
A Magyarország Kormánya és az Osztrák Köztársaság Kormánya, a Szlovák Köztársaság Kormánya, a Horvát Köztársaság Kormánya, a Szerb Köztársaság Kormánya és Románia Kormánya között légiforgalmi szolgáltatások delegálásáról szóló kétoldalú megállapodások létrehozására adott felhatalmazásról

42/2024. (V. 7.) ME határozat
Helyettes államtitkár kinevezéséről