A Pest Vármegyei Főügyészség pert indított annak a nőnek a tulajdonjoga törlése érdekében, aki öröklési szerződést kötött a súlyos beteg, életveszélyes állapotban lévő idős szomszédjával.

Az idős, segítségre, illetve támogatásra szoruló emberek számára fontos, hogy biztonságban tudják magukat és megfelelő gondoskodásban legyen részük. Különösen akkor, ha a rászoruló személy körül nincs olyan családi környezet, amely ezt biztosítaná. Sokan kötnek ennek érdekében öröklési szerződést. Ebben az örökhagyó már életében örökösévé nevez valakit, aki a szerződés alapján tartására, gondozására köteles élete hátralévő részében. Ezzel azonban vissza is lehet élni.

Ha a gondoskodást vállaló személy annak tudatában köti meg a szerződést, hogy az örökhagyó közeli halálára nagy bizonyossággal számítani lehet, akkor lényegében elenyésző gondoskodás fejében jut hozzá a szerződésben kikötött vagyonhoz, jellemzően ingatlanhoz.

Az ilyen szándékból történő szerződéskötést a társadalom mélyen elítéli, amelyet a jog azzal fejez ki, hog

a szerződést úgynevezett „jóerkölcsbe” ütközőnek, vagyis semmisnek, tehát meg nem kötöttnek tekinti.

Egy ügyészség által indított perben is hasonló körülmények között került sor az öröklési szerződés megkötésére. A későbbi örökhagyó, egy idős hölgy eleinte nem szorult gondoskodásra, mivel testvérével élt együtt. A szomszédasszony, akivel jó viszonyban volt, alkalomszerűen segítséget nyújtott ebben-abban, viszont az nem lépte túl az átlagos jószomszédi viszony kereteit. Az idős hölgy egészségi állapota azonban súlyosan megromlott, majd kórházba került. Ettől kezdve igénybe vette a szomszédja segítségét különböző dolgok elintézésében. A szomszéd a kórházba is bement hozzá, ahol látta az állapotát, illetve a kezelőorvosok tájékoztatásából tudta, hogy az idős hölgy súlyos állapotban van, műtétre alkalmatlan, gyenge a szervezete. Ekkor a nő felvette a kapcsolatot egy ügyvéddel, és megbeszélte vele, hogy készítsen egy öröklési szerződést, valamint annak elkészítéséhez átadta az örökhagyó lefotózott személyes okiratait. Egy hét múlva meg is kötötték a szerződést. Az öröklési szerződés alapján a szomszéd nő természetbeni tartás fejében örökölte az örökhagyó ingatlanát, egy Pest vármegyei lakóház ½ tulajdoni hányadát.

Az idős hölgy egy hónap múlva elhunyt, és a közjegyző a hagyatéki eljárásban átadta az ingatlan hagyatékot a szerződés alapján a nőnek. A történtek miatt az elhunyt hozzátartozója fordult az ügyészséghez.

Az ügyészi álláspont szerint a nő olyan időpontban kötötte meg az idős hölggyel az öröklési szerződést, hogy személyes észleléséből, a kezelőorvosoktól, illetőleg az akkor már rendelkezésre álló orvosi iratokból tudta, hogy az örökhagyó súlyos beteg, életveszélyes állapotban van. A kórházban tájékoztatták arról, hogy a hölgy állapota olyan súlyos, hogy többfajta betegsége miatt nem alkalmas a szervezete műtétre. A nőnek így tudnia kellett, hogy az örökhagyó életkilátásai rendkívül rosszak, nagy valószínűséggel az örökhagyó súlyos betegsége, műthetetlen állapota miatt a közeljövőben el fog hunyni. Ebből következően a szerződésből eredő kötelezettségeit nem, vagy legfeljebb rendkívül rövid ideig kell majd teljesítenie.

A Pest Vármegyei Főügyészség a fentiek miatt pert indított a nő tulajdonjogának törlése érdekében, tekintettel arra, hogy az öröklési szerződés jóerkölcsbe ütköző, ezáltal érvénytelen. Az ügyész keresetéről a Budapest Környéki Törvényszék fog dönteni.