MAGYAR KÖZLÖNY
2024. évi 55. szám
2024. május 16.

16/2024. (V. 16.) MNB rendelet
A Magyar Nemzeti Bank alapításának 100. évfordulója alkalmából 100 forintos címletű érme kibocsátásáról

17/2024. (V. 16.) MNB rendelet
A “100 éves a Magyar Nemzeti Bank” ezüst emlékérme kibocsátásáról

18/2024. (V. 16.) MNB rendelet
A “100 éves a Magyar Nemzeti Bank” rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

MAGYAR KÖZLÖNY
2024. évi 56. szám
2024. május 16.

32/2024. (V. 16.) AM rendelet
A szőlőültetvények szerkezetátalakításához és átállításához igényelhető támogatásról szóló 57/2020. (XI. 13.) AM rendelet, valamint a szőlőültetvények szerkezetátalakításához és átállításához igényelhető támogatásról szóló 152/2023. (XII. 21.) AM rendelet módosításáról

7/2024. (V. 16.) MvM rendelet
A fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 8/2016. (III. 25.) MvM rendeletnek a 2024. évi újabb felhasználási szabályok megállapítására irányuló módosításáról

1/2024. JEH határozat
A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala igazságügyi szakértői jogállásáról

2/2024. JEH határozat
A bíróság  ‘jogorvoslat eredményeként megváltoztatott, hatályon kívül helyezett vagy megsemmisített’ személyiségi jogot érintő, illetve azt korlátozó döntésének jogsértő jellegéről

100/2024. (V. 16.) KE határozat
Magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

101/2024. (V. 16.) KE határozat
Magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

102/2024. (V. 16.) KE határozat
Magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

103/2024. (V. 16.) KE határozat
Magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

104/2024. (V. 16.) KE határozat
Magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

105/2024. (V. 16.) KE határozat
Magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

MAGYAR KÖZLÖNY
2024. évi 57. szám
2024. május 21.

19/2024. (V. 21.) MNB rendelet
A jegybanki alapkamat mértékéről

24/2024. (V. 21.) BM rendelet
Az ellenőrzött anyagokról szóló 78/2022. (XII. 28.) BM rendelet módosításáról

2/2024. (V. 21.) HM rendelet
A külföldi szolgálatot teljesítők egyes járandóságairól szóló 8/2018. (VI. 22.) HM rendelet módosításáról

106/2024. (V. 21.) KE határozat
Dandártábornok szolgálati viszonya megszűnésének megállapításáról

107/2024. (V. 21.) KE határozat
Vezérőrnagy rendfokozatba történő előléptetésről, valamint dandártábornok rendfokozatba történő kinevezésekről

1/2024. (V. 21.) MvM határozat
Az egyes gazdasági és vagyongazdálkodási tárgyú törvények módosításáról szóló 2023. évi LXXXVII. törvény egyes rendelkezései hatálybalépéséről

MAGYAR KÖZLÖNY
2024. évi 58. szám
2024. május 23.

114/2024. (V. 23.) Korm. rendelet
A nemzeti felsőoktatási kiválóságról szóló 24/2013. (II. 5.) Korm. rendelet módosításáról

115/2024. (V. 23.) Korm. rendelet
A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap működtetésének és felhasználásának szabályairól szóló 380/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet módosításáról

116/2024. (V. 23.) Korm. rendelet
A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény végrehajtásáról szóló 154/2015. (VI. 19.) Korm. rendelet módosításáról

9/2024. (V. 23.) EM rendelet
A fejezeti kezelésű előirányzatok és központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 15/2023. (VII. 25.) EM rendelet módosításáról

108/2024. (V. 23.) KE határozat
Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről

109/2024. (V. 23.) KE határozat
Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet külképviselet-vezetői megbízásáról

110/2024. (V. 23.) KE határozat
Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről

111/2024. (V. 23.) KE határozat
Rendkívüli és meghatalmazott nagyköveti rang adományozásáról és külképviselet-vezetői megbízásról

112/2024. (V. 23.) KE határozat
Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet külképviselet-vezetői megbízás alóli felmentéséről

113/2024. (V. 23.) KE határozat
Rendkívüli és meghatalmazott nagyköveti rang adományozásáról és külképviselet-vezetői megbízásról

114/2024. (V. 23.) KE határozat
Rendkívüli követ és meghatalmazott miniszteri rang adományozásáról

1143/2024. (V. 23.) Korm. határozat
Egészségügyi eszközadomány Ukrajna részére történő biztosításáról

1144/2024. (V. 23.) Korm. határozat
Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviseletén védelmi ipari szakdiplomata álláshely létesítéséről

1145/2024. (V. 23.) Korm. határozat
A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Rezsivédelmi Alapból történő és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, kiadási előirányzat megnöveléséről, valamint kormányhatározat végrehajtásával összefüggő további intézkedésekről

1146/2024. (V. 23.) Korm. határozat
Fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

1147/2024. (V. 23.) Korm. határozat
Az országos közúthálózaton a közhasznú üzemeltetési és karbantartási tevékenység magasabb szintű ellátása érdekében szükséges többletforrás biztosításáról

1148/2024. (V. 23.) Korm. határozat
Az Indonéz Köztársaság közúthálózata útdíjfizetési rendszerének létrehozása és fejlesztése tekintetében Magyarország által biztosított szakmai támogatásokért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól szóló 1279/2022. (V. 27.) Korm. határozat módosításáról

1149/2024. (V. 23.) Korm. határozat
A LIFE hagyományos projektek megvalósításához szükséges költségvetési feltételek fenntartásáról

1150/2024. (V. 23.) Korm. határozat
A TOP-6.2.1-19-SP1-2020-00003 azonosító számú (Új bölcsődei férőhelyek kialakítása Sopronban az Önkormányzat és a Győri Egyházmegye együttműködésében című) projekt támogatásáról

1151/2024. (V. 23.) Korm. határozat
Ács város iparterületének és térségének fejlesztéséhez szükséges infrastruktúra-fejlesztések támogatásáról és a források biztosításáról

43/2024. (V. 23.) ME határozat
A Magyarország Kormánya és a Bahreini Királyság Kormánya között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

44/2024. (V. 23.) ME határozat
A Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya között az M9 gyorsforgalmi út – Tompa, államhatár között megépítendő gyorsforgalmi út és az ahhoz kapcsolódó szerbiai gyorsforgalmi út nyomvonaláról és határmetszéspontjáról szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

45/2024. (V. 23.) ME határozat
Az egyes kétoldalú gazdasági együttműködési kormányközi bizottságok, valamint a tartományi szintű vegyes bizottságok magyar tagozati elnökeinek felmentéséről és kinevezéséről

MAGYAR KÖZLÖNY
2024. évi 59. szám
2024. május 30.

117/2024. (V. 30.) Korm. rendelet
A veszélyhelyzet ideje alatt Magyarország ellátásbiztonságának garantálása érdekében szükséges intézkedések kiegészítéséről

4/2024. (V. 30.) OAH rendelet
Az Országos Atomenergia Hivatalnál hatósági feladatokat ellátó személyek szolgálati igazolványáról

33/2024. (V. 30.) AM rendelet
Egyes agrártámogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról

34/2024. (V. 30.) AM rendelet
A Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezetbe sorolt központi kezelésű előirányzatok felhasználásáról szóló 32/2015. (VI. 19.) FM rendelet, valamint a fejezeti és központi kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló 14/2021. (III. 25.) AM rendelet módosításáról

11/2024. (V. 30.) ÉKM rendelet
Az egyes vasúti utazási kedvezményekről szóló 57/2009. (X. 20.) KHEM rendelet módosításáról

12/2024. (V. 30.) ÉKM rendelet
A légiközlekedés, a víziközlekedés és a vasúti közlekedés biztonságát, környezetvédelmét szolgáló kutatási, fejlesztési és koordinációs feladatok végrehajtására kijelölt szervezetről és a közúti közlekedés biztonságát és környezetvédelmét szolgáló kutatási, fejlesztési és koordinációs feladatok végrehajtására kijelölt szervezetről szóló 58/2012. (X. 31.) NFM rendelet módosításáról szóló 24/2019. (VIII. 14.) ITM rendelet módosításáról

5/2024. (V. 30.) KTM rendelet
A polgármesteri munkakör átadásának egyes szabályairól

15/2024. (V. 30.) NGM rendelet
A nyomástartó berendezések, a töltő berendezések, a kisteljesítményű sűrített gáztöltő berendezések műszaki-biztonsági hatósági felügyeletéről és az autógáz tartályok időszakos ellenőrzéséről szóló 2/2016. (I. 5.) NGM rendelet módosításáról

13/2024. (V. 30.) AB határozat
Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 44. § (2) bekezdésével kapcsolatos jogalkotói mulasztással előidézett alaptörvény-ellenesség megállapításáról

Köf.5.006/2024/7. számú határozat
A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata

115/2024. (V. 30.) KE határozat
Állami kitüntetés adományozásáról

MAGYAR KÖZLÖNY
2024. évi 60. szám
2024. május 31.

118/2024. (V. 31.) Korm. rendelet
Egyes beszerzéseket érintő kormányrendeletek módosításáról

4/2024. (V. 31.) SZTFH rendelet
Egyes, a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága feladatkörét érintő, bányászati tárgyú rendeletek módosításáról

3/2024. (V. 31.) MK rendelet
A minősített piaci szereplők jegyzékének alkalmazásával összefüggő szabályokról

3/2024. (V. 31.) HM rendelet
A honvédelmi miniszter és a Honvéd Vezérkar főnöke által alapítható és adományozható elismerésekről szóló 15/2013. (VIII. 22.) HM rendelet módosításáról

4/2024. (V. 31.) HM rendelet
A honvédelmi érdekhez kapcsolódó tevékenységet folytató gazdasági társaságok meghatározásáról szóló 6/2020. (IV. 16.) HM rendelet módosításáról

16/2024. (V. 31.) NGM rendelet
A víziközmű-ágazatban folyamatban lévő integráció megvalósulása és egyes tulajdonosi joggyakorlói kijelölések hatályon kívül helyezése érdekében az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2022. (V. 26.) GFM rendelet módosításáról

17/2024. (V. 31.) NGM rendelet
Az IdomSoft Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság tulajdonosi joggyakorlójának kijelölése érdekében az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2022. (V. 26.) GFM rendelet módosításáról

116/2024. (V. 31.) KE határozat
Bírák felmentéséről

117/2024. (V. 31.) KE határozat
Bírák kinevezéséről

118/2024. (V. 31.) KE határozat
Egyetemi rektorok megbízásáról

119/2024. (V. 31.) KE határozat
Egyetemi tanári kinevezésről

120/2024. (V. 31.) KE határozat
Egyetemi tanári kinevezésekről

1152/2024. (V. 31.) Korm. határozat
Egyes magasépítési beruházásokhoz kapcsolódó ingóságok beszerzéséről

1153/2024. (V. 31.) Korm. határozat
Egyes állami magasépítési beruházások megvalósításáról