Már csak kevesebb mint egy hónapig, 2024. június 30-ig van haladékuk a gyártóknak arra, hogy a kötelezően visszaváltási díjas termékekre vonatkozó szabályok figyelmen kívül hagyásával hozzanak forgalomba az egyébként a DRS (Deposit Refund System) hatálya alá tartozó termékeket. Az új szabályozásnak való megfelelés 50 forintos áremelkedést jelent majd termékenként, amit a fogyasztónak kell viselnie – hacsak vissza nem váltja a kérdéses italosdobozokat és -üvegeket. A részletes szabályokat a Jalsovszky Ügyvédi Iroda segítségével szedjük össze.

Tavaly ősztől fokozatosan lép életbe a DRS, azaz a kötelező visszaváltási rendszer. A DRS hatálya alá tartozó termékek (a tejtermékekét leszámítva az 1 deciliter és 3 liter közötti űrtartartalmú üveg-, fém- vagy műanyag palackos, illetve dobozos italtermékek csomagolásai) kötelezően visszaváltási díjas termékeknek minősülnek, amelyek forgalomba hozatalára az új rendszer különböző bejelentési és díjfizetési kötelezettségekkel együtt járó rendelkezéseket vezetett be.

A következő hónaptól már csak regisztrált termékek kerülhetnek a forgalomba

A gyártókat már tavaly november 15-től regisztrációs – gyakorlatilag engedélyeztetési – kötelezettség terhelte az érintett termékekre vonatkozóan. Ez alól kaptak haladékot a piaci szereplők 2024 júliusáig. Azonban

már most el van késve, aki még nem kezdte meg a felkészülést az átállásra, ugyanis a regisztrációt legalább 45 nappal a forgalomba hozatal előtt meg kell tenni a koncessziós partner (a MOHU Zrt.) felé.

„A megfelelő regisztráció nélkül a DRS-termékek nem hozhatók forgalomba, továbbá a nem megfelelően forgalomba hozott termékeket az országos hulladékgazdálkodási hatóság – az egyéb szankciók alkalmazása mellett – kötelezően vissza is hívja – emeli ki Bereznai Henrik, a Jalsovszky ügyvéde. „Fontos megjegyezni, hogy a még nem egészen egy hónapig tartó türelmi idő ez alól is kivétel, hisz a 2024. június 30-ig forgalomba hozott termékek – a szabályozás természetéből fakadóan kifutó jelleggel – továbbra is a 2023. november 15. előtti szabályok szerint maradhatnak a forgalomban. Itt a forgalmazhatóságot leginkább a szavatossági idő befolyásolja, továbbá ezeknek a termékeknek a visszagyűjtése sem a DRS alapján fog megtörténni: a hulladékká vált terméket – a korábbi gyakorlatnak megfelelően – szelektív kukába kell helyezni.”

Nem lesz kibúvó a visszaváltási díj alól sem

Ráadásul most júliustól a gyártóknak különböző fizetési kötelezettségük is keletkezik: a gyártási volumenük mértékétől függően csatlakozási és szolgáltatási díjat kell fizetniük a MOHU Zrt. felé, valamint a DRS hatálya alá tartozó, nem újrahasználható termékek visszaváltási díját (darabonként 50 forintot) is meg kell előlegezniük a MOHU Zrt.-nek. (Az újrahasználható termékek visszaváltási díját, amelynek mértékét a gyártók maguk határozzák meg, a gyártóknak a visszavételkor kell a forgalmazó vagy a fogyasztó részére visszaadniuk.).

Minden vissza nem váltott termék esetén viszont a visszaváltási díj a MOHU Zrt. „nyeresége” lesz.

Bár úgy tűnhet, hogy a MOHU Zrt. érdeke pont az lenne, hogy minél kevesebben váltsák vissza a termékeket, ez nem így van.

A MOHU Zrt.-nek az Európai Unió jogszabályai alapján 2029-re el kell érnie a 90%-ban előírt PET visszagyűjtési arányt.

Ennek elősegítése érdekében pedig az „extra bevételt” a fogyasztók visszaváltási tudatosságának előmozdításához szükséges kampányokra, valamint a visszaváltási rendszer működtetésére, fejlesztésére kell fordítania.

A kisüzemi termelőknek nem kell a DRS rendelkezései szerint eljárni

Jó tudni, hogy

tavaly év végi módosításként kivették a DRS hatálya alól az ún. „csekély mennyiségű kibocsátó”-kat.

A vélhetően a kisebb pincészeteket célzó kedvezménybe minden évben azok a gyártók tartoznak, akik a megelőző évben legfeljebb 5 ezer darab kötelezően visszaváltási díjas terméket hoztak forgalomba. „Az általuk forgalomba hozott palackok július 1-jét követően sem fognak a DRS hatálya alá tartozó, kötelezően visszaváltási díjas terméknek minősülni, így a DRS-sel együtt járó különböző kötelezettségek sem fogják terhelni ezeket a gyártókat” – hívja fel a figyelmet az ügyvéd.

Retro-élmény: újra él a bolti visszaváltás

A DRS másik nagy pillére maga a visszaváltási rendszer. Ebben a tekintetben a szabályozás a forgalmazókra (azaz a boltokra) testál nagyobb felelősséget, hisz nekik kell a visszaváltás folyamatát fizikailag lebonyolítaniuk.

Valamennyi forgalmazónak kötelessége a termékek visszaváltását a teljes nyitvatartási időben biztosítani, de a 400 m2-nél nagyobb eladóterű élelmiszerüzletek a nem újrahasználható termékek visszaváltására kötelesek automata visszaváltót is beszerezni a MOHU Zrt.-től.

Ha DRS van, akkor EPR és termékdíj nincs

Bár a DRS hatálya alá tartozó termékek egy részét az EPR-rendszer is lefedi, a vonatkozó szabályozás rögzíti, hogy

nem merülhet fel egyszerre EPR-díj és csatlakozási, szolgáltatási díj fizetési kötelezettség is.

Nem kell ugyanis EPR-díjat fizetni a termék után, ha a csatlakozási és szolgáltatási díj fizetése már megtörtént.

A DRS hatálya alá tartozó termékek esetében nem keletkezik termékdíj fizetési kötelezettség sem, ha ezeket a termékeket visszaváltási díjas rendszerben használják fel.

Bereznai Henrik, a Jalsovszky ügyvéde: