A közbeszerzési eljárásból jogellenesen kizárt ajánlattevő kártérítést követelhet az esély elvesztése miatt – szögezi le az Európai Unió Bírósága (Bíróság) C-547/22. számú ügyben (INGSTEEL) hozott ítéletében. 

2013-ban a szlovák labdarúgó szövetség kizárt egy konzorciumot – amelynek tagja volt az INGSTEEL vállalkozás – tizenhat labdarúgó stadion rekonstrukciójára, modernizálására és építésére irányuló munkálatokra vonatkozó közbeszerzési szerződés odaítélési eljárásából. E konzorciumot azért zárták ki, mert nem felelt meg a hirdetményben többek között a gazdasági és pénzügyi helyzetére vonatkozóan támasztott követelményeknek. A szlovák legfelsőbb bíróság, miután előzetes döntéshozatal iránti kérelemmel fordult a Bírósághoz, megsemmisítette ezt a kizárást.

Időközben a szóban forgó közbeszerzési szerződés odaítélési eljárást az egyetlen versenyben maradt ajánlattevővel kötött keretmegállapodással lezárták. E körülmények között az INGSTEEL kártérítési keresetet indított a II. sz. pozsonyi járásbíróság (Szlovákia) előtt azon kár megtérítése iránt, amelyet állítása szerint a fent említett konzorcium ezen eljárásból való kizárása miatt szenvedett el. E bíróság azt kérdezi a Bíróságtól, hogy a közbeszerzési szerződéssel kapcsolatos jogorvoslati eljárásról szóló irányelvvel (Az árubeszerzésre és az építési beruházásra irányuló közbeszerzési szerződések odaítélésével kapcsolatos jogorvoslati eljárás alkalmazására
vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések összehangolásáról szóló, 1989. december 21-i 89/665/EGK tanácsi irányelv) ellentétes-e az olyan szlovák nemzeti szabályozás vagy gyakorlat, amely úgy tűnik, kizárja annak lehetőségét, hogy a közbeszerzési szerződés odaítélési eljárásából jogellenesen kizárt ajánlattevő kártérítést kapjon az érintett szerződés elnyerése céljából az ezen eljárásban való részvétel esélyének elvesztése miatt elszenvedett kárért.

A Bíróság megállapítja, hogy

az irányelv arra kötelezi a tagállamokat, hogy a közbeszerzési szerződések odaítélésére vonatkozó uniós jog megsértése miatt kárt szenvedett személyek részére kártérítést ítéljenek meg.

Márpedig a különböző kárkategóriák közötti különbségtételre való utalás hiányában az irányelv az e személyek által elszenvedett valamennyi kárra vonatkozik, beleértve a közbeszerzési szerződés odaítélési eljárásában való részvétel esélyének elvesztéséből eredő kárt is. E tekintetben a Bíróság emlékeztet arra, hogy noha a kár a közbeszerzési szerződés el nem nyeréséből, mint olyanból eredhet, és ez elmaradt haszon formájában jelenhet meg, a jogellenesen kizárt ajánlattevő külön kárt is elszenvedhet, amely annak az elvesztett lehetőségnek felel meg, hogy e szerződés elnyerése érdekében részt vegyen az érintett odaítélési eljárásban.

Következésképpen az irányelvvel ellentétes az olyan nemzeti szabályozás vagy gyakorlat, amely kizárja annak elvi lehetőségét, hogy a közbeszerzési szerződés odaítélési eljárásából jogellenesen kizárt ajánlattevő kártérítésben részesüljön az érintett szerződés elnyerése céljából az ezen eljárásban való részvétel esélyének elvesztése miatt elszenvedett kárért.