MAGYAR KÖZLÖNY
2024. évi 61. szám
2024. június 10.

119/2024. (VI. 10.) Korm. rendelet
Egyes kormányrendeletek környezetvédelmi hatósági eljárással kapcsolatos módosításáról

120/2024. (VI. 10.) Korm. rendelet
A dohánytermékek előállításáról, forgalomba hozataláról és ellenőrzéséről, a kombinált figyelmeztetésekről, valamint az egészségvédelmi bírság alkalmazásának részletes szabályairól szóló 39/2013. (II. 14.) Korm. rendelet módosításáról

121/2024. (VI. 10.) Korm. rendelet
A gépjárműsport-rendezvényen részt vevő gépjárművekre kötött felelősségbiztosítás szabályairól

122/2024. (VI. 10.) Korm. rendelet
A haditechnikai tevékenység engedélyezésének és a vállalkozások tanúsításának részletes szabályairól szóló 156/2017. (VI. 16.) Korm. rendelet módosításáról

20/2024. (VI. 10.) MNB rendelet
Adatszolgáltatási tárgyú MNB rendeletek módosításáról

21/2024. (VI. 10.) MNB rendelet
Egyes felügyeleti tárgyú MNB rendeletek módosításáról

22/2024. (VI. 10.) MNB rendelet
Az ISIN azonosítóról szóló 20/2014. (VI. 3.) MNB rendelet módosításáról

35/2024. (VI. 10.) AM rendelet
Egyes miniszteri rendeleteknek a Nemzeti Földügyi Központ megszüntetésével összefüggő módosításáról

25/2024. (VI. 10.) BM rendelet
A kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető betegségek megelőzését és korai felismerését szolgáló egészségügyi szolgáltatásokról és a szűrővizsgálatok igazolásáról szóló 51/1997. (XII. 18.) NM rendelet módosításáról

26/2024. (VI. 10.) BM rendelet
Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendelet módosításáról

13/2024. (VI. 10.) ÉKM rendelet
A repülőterek üzemben tartásáról

14/2024. (VI. 10.) ÉKM rendelet
A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkakört betöltő munkavállalók szakmai képzésének és vizsgáztatásának, a vasúti vizsgaközpont és képzőszervezetek működésének, a képzési engedély kiadásának, továbbá a vasúti járművezetői gyakorlat szabályairól szóló 19/2011. (V. 10.) NFM rendelet módosításáról

9/2024. (VI. 10.) KKM rendelet
A fejezeti és központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról

18/2024. (VI. 10.) NGM rendelet
A nemzetgazdasági miniszter feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső munkakörök meghatározásáról

3/2024. JEH határozat
A személyiségi jogsértés megállapítása és jogkövetkezmények alkalmazásáról

4/2024. JEH határozat
A megállapítási per megindítása feltételeinek vizsgálatáról

14/2024. (VI. 10.) OGY határozat
A köztársasági elnök tisztségétől való megfosztására irányuló kezdeményezés elutasításáról

121/2024. (VI. 10.) KE határozat
Dandártábornok szolgálati viszonya megszűnésének megállapításáról

122/2024. (VI. 10.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

123/2024. (VI. 10.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

124/2024. (VI. 10.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

125/2024. (VI. 10.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

126/2024. (VI. 10.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

127/2024. (VI. 10.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

128/2024. (VI. 10.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

129/2024. (VI. 10.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

130/2024. (VI. 10.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

131/2024. (VI. 10.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

132/2024. (VI. 10.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

133/2024. (VI. 10.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

134/2024. (VI. 10.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

1154/2024. (VI. 10.) Korm. határozat
Vasútfejlesztések megvalósítása érdekében az Európai Beruházási Banktól történő forrásbevonáshoz szükséges intézkedésekről

1155/2024. (VI. 10.) Korm. határozat
A magyar állam tulajdonában és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság tulajdonosi joggyakorlása alatt álló egyes ingatlanok vonatkozásában szükséges beruházásoknak az állami építési beruházások rendjéről szóló törvény alkalmazása alóli mentesítéséről

1156/2024. (VI. 10.) Korm. határozat
Az Economic Innovation Partnership Program 2024–2025. évi végrehajtásához szükséges intézkedésekről

1157/2024. (VI. 10.) Korm. határozat
Az önkormányzatok adósságot keletkeztető, valamint kezesség-, illetve garanciavállalásra vonatkozó ügyleteihez történő 2024. áprilisi előzetes kormányzati hozzájárulásról

1158/2024. (VI. 10.) Korm. határozat
Az építési beruházások megvalósítására kötött szerződések módosításának kezdeményezéséről szóló 13/2023. (I. 24.) Korm. rendelet alapján a rendes üzleti kockázat mértékét meghaladó költségnövekménnyel érintett szerződések módosításához szükséges többletforrás biztosításáról

1159/2024. (VI. 10.) Korm. határozat
A komáromi ipari park víziközmű-hálózat fejlesztése érdekében szükséges egyes kormányhatározatok módosításáról

1160/2024. (VI. 10.) Korm. határozat
A “Makó és térsége ivóvízminőség-javítása” című projekttel kapcsolatban szakértői vizsgálat elrendeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról

1161/2024. (VI. 10.) Korm. határozat
A Laoszi Népi Demokratikus Köztársaság részére történő kötött segélyhitel felajánlásáról

1162/2024. (VI. 10.) Korm. határozat
A közúti gépjármű-közlekedési hatóságként eljáró fővárosi és vármegyei kormányhivatalok, valamint az Építési és Közlekedési Minisztérium Közlekedési Hatóság által használt közúti ellenőri gépjárműpark megújításához és a feladatellátáshoz elengedhetetlen eszközök beszerzéséhez szükséges forrás biztosításáról

1163/2024. (VI. 10.) Korm. határozat
A Vidékfejlesztési Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1248/2016. (V. 18.) Korm. határozat módosításáról

1164/2024. (VI. 10.) Korm. határozat
A Végrehajtás Operatív Program Plusz éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1362/2022. (VII. 21.) Korm. határozat módosításáról

46/2024. (VI. 10.) ME határozat
A Magyar-Bangladesi Gazdasági Vegyes Bizottság magyar tagozati elnökének kinevezéséről

MAGYAR KÖZLÖNY
2024. évi 62. szám
2024. június 11.

123/2024. (VI. 11.) Korm. rendelet
A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

2/2024. (VI. 11.) KIM rendelet
A könyvtári állomány ellenőrzéséről (leltározásáról) és az állományból történő törlésről szóló szabályzat kiadásáról szóló 3/1975. (VIII. 17.) KM–PM rendelet módosításáról

3/2024. (VI. 11.) KIM rendelet
A könyvtári anyagok bejelentéséről szóló 7/1985. (IV. 26.) MM rendelet módosításáról

4/2024. (VI. 11.) KIM rendelet
A Gyermek és Ifjúsági Alapprogram és a Regionális Ifjúsági Irodák működéséről szóló 2/1999. (IX. 24.) ISM rendelet módosításáról

5/2024. (VI. 11.) KIM rendelet
A Szociális és Családügyi Minisztérium, valamint az irányítása alatt álló intézmények és államigazgatási szervek szolgálati titokkörének megállapításáról szóló 4/1999. (VIII. 6.) SZCSM rendelet hatályon kívül helyezéséről

6/2024. (VI. 11.) KIM rendelet
A Könyvtári Intézet jogállásáról szóló 6/2000. (III. 24.) NKÖM rendelet hatályon kívül helyezéséről

7/2024. (VI. 11.) KIM rendelet
A könyvtári szakfelügyeletről szóló 14/2001. (VII. 5.) NKÖM rendelet módosításáról

8/2024. (VI. 11.) KIM rendelet
A Levéltári Kollégiumról és a levéltári szakfelügyeletről szóló 7/2002. (II. 27.) NKÖM rendelet módosításáról

9/2024. (VI. 11.) KIM rendelet
A muzeális intézményekben foglalkoztatottak szakmai munkaköreinek betöltéséhez szükséges képesítési feltételekről szóló 11/2002. (IV. 13.) NKÖM rendelet módosításáról

10/2024. (VI. 11.) KIM rendelet
A muzeális intézmények nyilvántartási szabályzatáról szóló 20/2002. (X. 4.) NKÖM rendelet módosításáról

11/2024. (VI. 11.) KIM rendelet
A Magyar Formatervezési Díjról szóló 17/2005. (III. 26.) GKM rendelet módosításáról

12/2024. (VI. 11.) KIM rendelet
A muzeális intézmények szakfelügyeletéről szóló 3/2009. (II. 18.) OKM rendelet módosításáról

13/2024. (VI. 11.) KIM rendelet
A Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény végrehajtásáról szóló 9/2006. (V. 9.) NKÖM rendelet módosításáról

14/2024. (VI. 11.) KIM rendelet
A minősített előadó-művészeti szervezetek körének meghatározásáról szóló 5/2012. (VI. 15.) EMMI rendelet módosításáról

15/2024. (VI. 11.) KIM rendelet
A Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer működéséről szóló 39/2013. (V. 31.) EMMI rendelet módosításáról

16/2024. (VI. 11.) KIM rendelet
Az országos múzeum, az országos szakmúzeum, a nemzeti könyvtár, az országos szakkönyvtár és az állami egyetem könyvtárának kiemelt feladatairól szóló 30/2014. (IV. 10.) EMMI rendelet módosításáról

17/2024. (VI. 11.) KIM rendelet
A múzeum, valamint az országos szakkönyvtár és a megyei könyvtár éves munkatervéhez szükséges szakmai mutatókról szóló 51/2014. (XII. 10.) EMMI rendelet módosításáról

18/2024. (VI. 11.) KIM rendelet
A közművelődési feladatellátás országos szakfelügyeletéről szóló 5/2015. (I. 22.) EMMI rendelet módosításáról

19/2024. (VI. 11.) KIM rendelet
A közlevéltárak és a nyilvános magánlevéltárak tevékenységével összefüggő szakmai követelményekről szóló 27/2015. (V. 27.) EMMI rendelet módosításáról

20/2024. (VI. 11.) KIM rendelet
A kulturális szakemberek továbbképzéséről szóló 32/2017. (XII. 12.) EMMI rendelet módosításáról

21/2024. (VI. 11.) KIM rendelet
A Minősített Könyvtár cím és a Könyvtári Minőségi Díj adományozásáról szóló 33/2017. (XII. 12.) EMMI rendelet módosításáról

22/2024. (VI. 11.) KIM rendelet
A közművelődési alapszolgáltatások, valamint a közművelődési intézmények és a közösségi színterek követelményeiről szóló 20/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet módosításáról

23/2024. (VI. 11.) KIM rendelet
A kulturális intézményben foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási követelményeiről, az intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint egyes kulturális tárgyú rendeletek módosításáról szóló 39/2020. (X. 30.) EMMI rendelet módosításáról

24/2024. (VI. 11.) KIM rendelet
Az egyes megyei hatókörű városi könyvtárak regionális feladatellátásáról és illetékességi területéről szóló 48/2020. (XII. 23.) EMMI rendelet módosításáról

25/2024. (VI. 11.) KIM rendelet
A pedagógusképzés képzési terület egyes szakjainak képzési és kimeneti követelményeiről szóló 63/2021. (XII. 29.) ITM rendelet módosításáról

26/2024. (VI. 11.) KIM rendelet
A felsőoktatásban szerezhető képesítések jegyzékéről és az új képzések létesítéséről szóló 65/2021. (XII. 29.) ITM rendelet módosításáról

27/2024. (VI. 11.) KIM rendelet
Az örökbefogadás előtti tanácsadásról és az örökbefogadói tanfolyamról szóló 3/2022. (XII. 28.) KIM rendelet módosításáról

28/2024. (VI. 11.) KIM rendelet
A Minősített Közösségi Színtér Cím, a Minősített Közművelődési Intézmény Cím és a Közművelődési Minőség Díj adományozásáról szóló 11/2022. (XII. 29.) KIM rendelet módosításáról

29/2024. (VI. 11.) KIM rendelet
A programkövetelmény nyilvántartásba vételének tartalmi szabályairól szóló 1/2023. (II. 28.) KIM rendelet módosításáról

30/2024. (VI. 11.) KIM rendelet
A 2023/2024. tanév szakképzésben alkalmazandó rendjéről szóló 7/2023. (VIII. 24.) KIM rendelet módosításáról

5/2024. JEH határozat
A közjegyző által kiállított tanúsítvány és az ahhoz mellékletként fűzött jegyzőkönyv közokiratnak való megfelelőségéről

15/2024. (VI. 11.) OGY határozat
Az Országgyűlés Európai Ügyek Bizottságának a baloldal magyar érdekkel szembeni brüsszeli politikai akcióinak a feltárását célzó vizsgálati tevékenységéről szóló jelentése elfogadásáról

16/2024. (VI. 11.) OGY határozat
Az Alkotmánybíróság elnökének megválasztásáról

135/2024. (VI. 11.) KE határozat
Miniszter megbízatása megszűnése időpontjának megállapításáról, államtitkár felmentéséről és miniszter kinevezéséről

1165/2024. (VI. 11.) Korm. határozat
Az Algyő nagyközség külterületén fekvő földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról