Az Európai Unió Bírósága kötelezi Magyarországot, hogy fizessen 200 millió euró átalányösszeget, és a késedelem minden egyes napjára 1 millió euró összegű kényszerítő bírságot az uniós bevándorlási politika megsértése miatt – mondja ki az Európai Unió Bírósága C-123/22. számú, Bizottság kontra Magyarország (A nemzetközi védelmet kérelmezők befogadása II.) ügyben hozott ítéletében. 

2020 decemberében (C-808/18. sz. Bizottság kontra Magyarország ítélet) a Bíróság megállapította, hogy Magyarország nem tartotta tiszteletben az uniós jog szabályait, többek között a nemzetközi védelem megadására és a jogellenesen tartózkodó harmadik országbeli állampolgárok visszatérésére vonatkozó eljárások területén. E kötelezettségszegés a nemzetközi védelem iránti eljáráshoz való hozzáférés korlátozására, az e védelmet kérelmező személyek tranzitzónákban való jogellenes őrizetére, az ilyen személyek ahhoz való jogának a megsértésére, hogy a kérelmük elutasításával szembeni jogorvoslati kérelem jogerős elbírálásáig Magyarország területén maradjanak, valamint a jogellenesen tartózkodó harmadik országbeli állampolgárok kitoloncolására vonatkozott.

Az Európai Bizottság, mivel úgy ítélte meg, hogy Magyarország továbbra sem tett eleget a 2020. évi ítéletben foglaltaknak (kivéve a tranzitzónákat, amelyeket Magyarország már ezen ítélet kihirdetése előtt bezárt), újabb kötelezettségszegés megállapítása iránti keresetet terjesztett elő pénzügyi szankciók kiszabása iránt.

A Bíróság az ítéletében megállapítja, hogy Magyarország nem tette meg a 2020. évi ítéletben foglaltak teljesítéséhez szükséges intézkedéseket a nemzetközi védelem iránti eljáráshoz való hozzáférés tekintetében, az e védelmet kérelmező személyek ahhoz való joga tekintetében, hogy a kérelmük elutasításával szembeni jogorvoslati kérelem jogerős elbírálásáig Magyarországon maradjanak, valamint a jogellenesen tartózkodó harmadik országbeli állampolgárok kitoloncolása tekintetében. “E tagállam ezáltal a lojális együttműködés elvének megsértésével szándékosan kivonja magát a nemzetközi védelemmel kapcsolatos közös uniós politika egészének, valamint a jogellenesen tartózkodó harmadik országbeli állampolgárok kitoloncolására vonatkozó szabályoknak az alkalmazása alól. E magatartás jelentős mértékben veszélyezteti az uniós jog egységességét, ami rendkívül súlyosan érinti mind a magánérdekeket, és többek között a menedékjogot kérelmező személyek érdekeit, mind pedig a közérdeket” – áll az ítéletben.

Konkrétan Magyarország kötelezettségszegése, amely a hatását tekintve a többi tagállamra hárítja a pénzügyi vonatkozásokat érintően is fennálló, arra vonatkozó felelősséget, hogy az uniós jognak megfelelően biztosított legyen a nemzetközi védelmet kérelmező személyek befogadása, a kérelmeik elbírálása, valamint a jogellenesen tartózkodó harmadik országbeli állampolgárok visszatérése, “súlyosan sérti a szolidaritásnak és a felelősségnek a tagállamok közötti igazságos elosztásának az elvét”.

“E kötelezettségszegés, amely egy uniós közös politika egésze alkalmazásának a szándékos kijátszásában áll, az uniós jog precedens nélküli, rendkívül súlyos megsértésének minősül” – szögezi le az ítélet, ezért

a Bíróság Magyarországot 200 millió euró átalányösszegnek és a késedelem minden egyes napja után 1 millió euró összegű kényszerítő bírságnak2 a megfizetésére kötelezi.

(A kényszerítő bírság összege a késedelem minden egyes napja után 900 ezer euró a nemzetközi védelem megadására vonatkozó eljárásokkal kapcsolatos szabályok megsértése tekintetében, és a késedelem minden egyes napja után 100 ezer euró a jogellenesen tartózkodó harmadik országbeli állampolgárok visszatérésére vonatkozó szabályok megsértése tekintetében.)

Gulyás Gergely: “Felháborító, igazságtalan és elfogadhatatlan az EU-bíróság ítélete.”

Felháborítónak, igazságtalannak és elfogadhatatlannak nevezte Gulyás Gergely az uniós bíróság ítéletét, amellyel 200 millió eurós bírság megfizetésére kötelezte Magyarországot az uniós bevándorlási politika megsértése miatt.

A Miniszterelnökséget vezető miniszter csütörtökön Budapesten a Kormányinfón azt mondta,

“az ítélet ellentmond az Európai Unió jogának, összeegyeztethetetlen a magyar alkotmánnyal, és azt az országot bünteti, amelyik a kezdettől fogva elutasítja a migrációt és védi a saját, illetve Európa külső határait.”

Hozzátette: az ítélet egy “normális bíróságon soha nem születhetett volna meg”.

Gulyás Gergely felhívta a figyelmet arra is, hogy

az ítélet a kereseten is túlterjeszkedett. Az Európai Bizottság 7 millió eurós elmarasztalást és az ítélet teljesítéséig napi 6 millió forint bírságot kért, a bíróság ezzel szemben 200 millió euróra marasztalta el Magyarországot és napi 1 millió eurót, tehát a kért bírság hetvenszeresét állapította meg.

“Az ítélet teljesen szembemegy mindazzal, amit az európai jogról, a magyar alkotmányról, a külső határvédelemről és a migrációval szembeni hatékony fellépésről gondolunk” – jelentette ki.