MAGYAR KÖZLÖNY
2024. évi 63. szám
2024. június 12.

15/2024. (VI. 12.) ÉKM rendelet
A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet módosításáról

47/2024. (VI. 12.) ME határozat
Magyarországnak a Délkelet-ázsiai Nemzetek Szövetsége Délkelet-ázsiai Barátsági és Együttműködési Szerződésben részes állammá váláshoz szükséges bejelentéséről

48/2024. (VI. 12.) ME határozat
A Magyarország Kormánya és a Laoszi Népi Demokratikus Köztársaság Kormánya közötti pénzügyi együttműködési keretprogram kialakításáról szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

49/2024. (VI. 12.) ME határozat
A Magyarország Kormánya és a Laoszi Népi Demokratikus Köztársaság Kormánya közötti pénzügyi együttműködési keretprogram kialakításáról szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

MAGYAR KÖZLÖNY
2024. évi 64. szám
2024. június 14.

124/2024. (VI. 14.) Korm. rendelet
A kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer működését érintő egyes kormányrendeletek módosításáról

125/2024. (VI. 14.) Korm. rendelet
A lejárt okmányok érvényességi idejének veszélyhelyzettel összefüggő rendezéséről

126/2024. (VI. 14.) Korm. rendelet
A kormányzati képzési és oktatási beszerzésekről szóló 396/2023. (VIII. 24.) Korm. rendelet módosításáról

127/2024. (VI. 14.) Korm. rendelet
A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet és a 2021–2027 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 638/2023. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról

23/2024. (VI. 14.) MNB rendelet
A pénzforgalom lebonyolításáról szóló 35/2017. (XII. 14.) MNB rendelet módosításáról

4/2024. (VI. 14.) MEKH rendelet
A villamos energia rendszerhasználati díjak, csatlakozási díjak és külön díjak meghatározásának a 2025. január 1. napjával induló árszabályozási ciklusra vonatkozó keretszabályairól

5/2024. (VI. 14.) SZTFH rendelet
A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága fenntarthatósági célú átvilágítási kötelezettségekkel összefüggő egyes nyilvántartási és akkreditálási feladataihoz kapcsolódó eljárásainak igazgatási szolgáltatási díjairól

4/2024. (VI. 14.) MK rendelet
A fejezeti és központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 17/2022. (XII. 1.) MK rendeletnek a 2024. évi felhasználási szabályok megállapításával és uniós támogatási szabályok változásával összefüggő módosításáról

1166/2024. (VI. 14.) Korm. határozat
A Nemzetközi Munkaügyi Konferencia 112. ülésszakán Genfben való részvételről

1167/2024. (VI. 14.) Korm. határozat
A nemzeti identitás erősítését célzó programokról szóló 1042/2019. (II. 18.) Korm. határozat módosításáról

1168/2024. (VI. 14.) Korm. határozat
A Magyarország projektjavaslatainak az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 2023. évi CEF2 Katonai mobilitás harmadik körös pályázati kiírása keretében támogatott CEF projekt hazai társfinanszírozásának biztosításáról és a Magyarország projektjavaslatainak az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 2022. évi CEF2 második körös pályázati kiírása keretében támogatott CEF projektek hazai társfinanszírozásának biztosításáról szóló 1435/2023. (X. 9.) Korm. határozat módosításáról

1169/2024. (VI. 14.) Korm. határozat
A 2024. évi kiemelt nemzetközi sportrendezvények megrendezésével kapcsolatos további kormányzati intézkedésekről

1170/2024. (VI. 14.) Korm. határozat
A HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum Honvéd Főparancsnokság épületében történő elhelyezéséről

50/2024. (VI. 14.) ME határozat
Helyettes államtitkár kinevezéséről

51/2024. (VI. 14.) ME határozat
Helyettes államtitkár felmentéséről és helyettes államtitkár kinevezéséről

52/2024. (VI. 14.) ME határozat
Helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról

53/2024. (VI. 14.) ME határozat
Főiskolai tanár kinevezéséről

54/2024. (VI. 14.) ME határozat
Főiskolai tanár kinevezéséről

MAGYAR KÖZLÖNY
2024. évi 65. szám
2024. június 17.

128/2024. (VI. 17.) Korm. rendelet
Egyes gyógyszerészeti, szociális és egészségügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról

129/2024. (VI. 17.) Korm. rendelet
A szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet módosításáról

136/2024. (VI. 17.) KE határozat
Kúriai elnökhelyettesek kinevezéséről

1171/2024. (VI. 17.) Korm. határozat
Az Egészségbiztosítási Alap Gyógyító-megelőző ellátás alcím Célelőirányzatok jogcímcsoport 2024. évi előirányzatának megemeléséről és egyéb intézkedésről

1172/2024. (VI. 17.) Korm. határozat
A nevelőszülői hálózatot működtető fenntartók közfeladat-ellátásához kapcsolódó támogatásról

1173/2024. (VI. 17.) Korm. határozat
A Központi Maradványelszámolási Alapból történő és fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, a 2022. évi kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradványok felhasználásáról, kötelezettségvállalás engedélyezéséről, valamint kormányhatározatok módosításáról

1174/2024. (VI. 17.) Korm. határozat
A Dunavecse város külterületén fekvő földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról

MAGYAR KÖZLÖNY
2024. évi 66. szám
2024. június 18.

Magyarország Alaptörvényének tizenharmadik módosítása (2024. június 11.)

2024. évi XXIX. törvény
Az állam működését érintő egyes törvények módosításáról

2024. évi XXX. törvény
A gyermekek védelme érdekében egyes törvények módosításáról

2024. évi XXXI. törvény
A magyar fogyasztók és vállalkozások érdekében történő fellépésről

2024. évi XXXII. törvény
A kulturális örökség egyes elemeinek fenntartható fejlesztéséről

24/2024. (VI. 18.) MNB rendelet
A jegybanki alapkamat mértékéről

25/2024. (VI. 18.) MNB rendelet
A “Karikó Katalin” ezüst emlékérme kibocsátásáról

26/2024. (VI. 18.) MNB rendelet
A “Karikó Katalin” rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

27/2024. (VI. 18.) MNB rendelet
A “Krausz Ferenc” ezüst emlékérme kibocsátásáról

28/2024. (VI. 18.) MNB rendelet
A “Krausz Ferenc” rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

6/2024. (VI. 18.) SZTFH rendelet
Egyes, a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága feladatkörét érintő rendeletek módosításáról

5/2024. (VI. 18.) MK rendelet
A nem a Kormány irányítása vagy felügyelete alá tartozó költségvetési szervek részére nyújtott központosított infokommunikációs közszolgáltatások igénybevételének szabályairól szóló 41/2019. (XI. 19.) BM rendelet módosításáról

137/2024. (VI. 18.) KE határozat
Bírák kinevezéséről

138/2024. (VI. 18.) KE határozat
Bírák felmentéséről

55/2024. (VI. 18.) ME határozat
A Magyarország Kormánya és a Pakisztáni Iszlám Köztársaság Kormánya között a diplomata-útlevéllel rendelkező állampolgáraik vízummentességéről szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

56/2024. (VI. 18.) ME határozat
A Magyarország Kormánya és a Szaúd-arábiai Királyság Kormánya között az egyes hivatalos útlevéllel rendelkező állampolgáraik vízummentességéről szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

57/2024. (VI. 18.) ME határozat
A Magyarország Kormánya és a Tanzániai Egyesült Köztársaság Kormánya közötti légiközlekedési Megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

58/2024. (VI. 18.) ME határozat
Helyettes államtitkár kinevezéséről

59/2024. (VI. 18.) ME határozat
A Nemzeti Tudománypolitikai Tanács tagjának kinevezéséről

60/2024. (VI. 18.) ME határozat
Országos kórházfőigazgató-helyettes felmentéséről

61/2024. (VI. 18.) ME határozat
Főiskolai rektor felmentéséről és főiskolai rektor megbízásáról

62/2024. (VI. 18.) ME határozat
Főiskolai rektor megbízásáról

63/2024. (VI. 18.) ME határozat
Főiskolai rektor megbízásáról

64/2024. (VI. 18.) ME határozat
Főiskolai tanárok kinevezéséről