A tagállam nem köteles automatikusan elismerni a más tagállamban biztosított menekült jogállást – szögezi le az Európai Unió Bírósága C-753/22. számú Bundesrepublik Deutschland (A menekült jogállást elismerő határozat hatása) ügyben hozott ítéletében.

A tagállamnak új, egyedi vizsgálatot kell lefolytatnia, ha azért nem utasíthatja el elfogadhatatlanként egy olyan
kérelmező nemzetközi védelem iránti kérelmét, akinek egy másik tagállam már biztosított ilyen védelmet, mert
komoly veszélye áll fenn annak, hogy e kérelmező a másik tagállamban embertelen vagy megalázó bánásmódnak
lesz kitéve. E tagállamnak mindazonáltal teljes mértékben figyelembe kell vennie a másik tagállam határozatát,
valamint az e határozatot alátámasztó tényezőket.

Egy szír állampolgár, miután Görögországban menekültként ismerték el, nemzetközi védelem iránti kérelmet nyújtott be Németországban. Egy német bíróság megállapította, hogy ezen állampolgárt Görögországban – a menekültek ottani életkörülményei miatt – embertelen vagy megalázó bánásmód komoly veszélye fenyegeti, és ezért nem térhet vissza oda. A hatáskörrel rendelkező német hatóság elutasította a menekültkénti elismerés iránti kérelmét, de kiegészítő védelemben részesítette. Ezt követően az érintett keresetet nyújtott be a német bíróságokhoz a menekültkénti elismerés megtagadásával szemben.

A német szövetségi közigazgatási bíróság azt kérdezi a Bíróságtól, hogy ilyen esetben a hatáskörrel rendelkező hatóság köteles-e kizárólag azon az alapon a kérelmező menekült jogállását elismerni, hogy e jogállást a másik tagállam az esetében már elismerte, vagy elvégezheti e kérelem újbóli, önálló érdemi vizsgálatát.

A Bíróság ítéletében megállapítja, hogy az uniós jog jelenlegi állapotában

a tagállamok nem kötelesek automatikusan elismerni a más tagállam által hozott, a menekült jogállást elismerő határozatokat.

Viszont megtehetik ezt. Németország e lehetőséggel nem élt.

E körülmények között a hatáskörrel rendelkező hatóságnak akkor, amikor azért nem utasíthatja el elfogadhatatlanként egy olyan kérelmező nemzetközi védelem iránti kérelmét, akinek egy másik tagállam már biztosított ilyen védelmet, mert komoly veszélye áll fenn annak, hogy e kérelmező e másik tagállamban embertelen vagy megalázó bánásmódnak lesz kitéve, a menekült jogállás elismerésének a feltételeit egyénileg, teljeskörűen és naprakész információk alapján kell újból megvizsgálnia.

E vizsgálat keretében e hatóságnak mindazonáltal

teljes mértékben figyelembe kell vennie a másik tagállamnak az említett kérelmező számára nemzetközi védelmet elismerő határozatát, valamint az e határozatot alátámasztó tényezőket.

Ennek érdekében a lehető leghamarabb meg kell kezdenie az e határozatot elfogadó hatósággal való információcserét.

Ha a kérelmező megfelel a menekültkénti elismerés feltételeinek, a hatóságnak az esetében el kell ismernie e jogállást, és nem rendelkezik mérlegelési jogkörrel.