Az Alkotmánybíróság 2004. február 9-10 -i teljes ülésének napirendje

2004.02. 8. Alkotmánybíróság

Az Alkotmánybíróság megkezdi a köztársasági elnöknek a befektetők és a betétesek fokozott védelmével kapcsolatos egyes törvények módosítására vonatkozó, előzetes normakontrollra irányuló indítványának tárgyalását.

A testület megvitatja a legfőbb ügyész interpellálhatóságával kapcsolatos indítványt.

Az alkotmánybírók foglalkoznak a földrendező és földkiadó bizottságokról szóló törvénynek a bizottságok feladataira vonatkozó egyes szabályait támadó indítvánnyal.

Egy indítványozó a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló törvénynek az Igazságügyi Minisztériumba beosztott bíró jogállásával összefüggő rendelkezéseit támadja.

Egy másik indítványozó szerint alkotmánysértő a köztisztviselő jogállásáról szóló törvénynek a jubileumi jutalomra jogosító idő megállapításával kapcsolatos rendelkezése.

  • kapcsolódó anyagok
ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG