Bizottsági támogatás közlekedési törvények módosításának

2004.03.18. Népszava

Az Országgyűlés Gazdasági Bizottsága egyhangúlag támogatta a közlekedéssel összefüggő egyes törvények, így a közúti közlekedésről, a vasútról, a légi közlekedésről, valamint a vízi közlekedésről szóló jogszabályok módosításáról rendelkező előterjesztést tegnap.

A közúti közlekedésről szóló törvény módosítása szigorúbbá teszi a közúti ellenőrzést a hatóságok számára, szabályozza a teherautókba szerelt menetíró készülékek használatát, a veszélyes áruk szállítását, valamint a járművek műszaki állapotának és a járművezetők vezetési idejének hatékony ellenőrzését is szabályozza az EU előírásai szerint.

A vasútról szóló törvény módosítása rendelkezik arról, hogy az árufuvarozást és személyszállítást végző vállalkozások átlátható módon és megkülönböztetéstől mentesen juthassanak hozzá a vasúti pályához a csatlakozás után. Ennek érdekében a közösségi jog által megkövetelt, pályakapacitásokat elosztó szervezet jogkörét is részletesen szabályozza a változtatás.

A légi közlekedésről szóló törvény módosítása meghatározza a külföldi állami légi járművek magyar légtérbe való berepülésének engedélyezési eljárását, a légi árufuvarozási tevékenység vámhatóság által történő ellenőrzését.

A vízi közlekedésről szóló törvény módosítása a hajózási jog területén a közösségi joggal való összhang megteremtése érdekében az úszólétesítmények lajstromozásának, illetve a hajózási tevékenység engedélyezésének szabályait vizsgálja felül.