APEH: Tájékoztatás a személyi jövedelemadó bevallások benyújtásával kapcsolatos eddigi tapasztalatokról

2004.03.18. APEH

Az utóbbi időben néhány olyan hír látott napvilágot, amely szerint az adóhivatal a személyi jövedelemadó bevallásokban szereplő visszatérítések tekintetében, a 30 napos határidő betartásán túl, jelentős összeggel tartozik az adófizetőknek. Ezek a megállapítások nem helytállóak és alapvetően téves feltételezéseken alapszanak különösen akkor, amikor az előző év hasonló időszakának adataival történik az időszakos összehasonlítás, összevetés.

A két időszak adatai az eltérő jogszabályi környezet, a különböző jogcímeken igénybe vett adókedvezmények miatt semmiképpen nem hasonlíthatók, nem vethetők össze és főleg nem alkalmasak a fent jelzett következtetések levonására.

Ilyen például az először igénybe vehető és az elmúlt évekhez képest eltérő jelentős számú Sulinet kedvezmény, amelynek ellenőrzését az adóhatóság a kereskedelmi cégek adatszolgáltatásai alapján végzi el az adózók előzetes értesítése és bevonása nélkül.

Az adóhivatal számára a törvény 30 napos határidőt biztosít a bevallások nyilvántartásba vételére, feldolgozására, az ellenőrzések lefolytatására, amely határidő túllépése esetén késedelmi kamat fizetési kötelezettség terheli az adóhivatalt is.

Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatalhoz 2004. március 12-ig 1.120.987darab személyi jövedelemadó bevallás érkezett, amelyből 1.031.443 darabot dolgozott fel és ellenőrzött le. Ez a szám 27 százalékkal meghaladja az előző év hasonló időszakát.

Internetes programmal 409.989 darab kitöltött bevallás érkezett, ez 65 %-kal magasabb arányt jelent a tavalyihoz képest.

A feldolgozott és ellenőrzött személyi jövedelemadó bevallások közül fent jelzett időpontig 112.346 esetben történt meg a kiutalás mintegy 8,1 milliárd forint összegben.

Az adóhivatal ez idáig 313 esetben lépte túl a törvényben biztosított 30 napos határidőt, s emiatt összesen 116.893,- Ft késedelmi kamat összeget fizetett ki.

Az adatok közlésén túl fontosnak tartjuk még megjegyezni, hogy a bevallási időszak 2004. március 22-ig tart, amely időszakon belül a személyi jövedelemadó bevallási kötelezettségüket teljesítő adózók tetszés szerinti időpontban adhatják le bevallásukat, tehát a most közölt adatok egy folyamat részadatait tartalmazzák, amely napról-napra, reményeink szerint mind a feldolgozás, mind pedig az ellenőrzés tekintetében jó ütemben változik.

Több éves tapasztalat alapján elmondható, hogy a személyi jövedelemadó bevallások csúcsidőszaka a határidőt megelőző utolsó napokra tehető.

Az adóhivatal ebben az esztendőben is kiemelt figyelmet fordít a személyi jövedelemadó bevallások fogadására, amelyet jól példáz, hogy a megyei igazgatóságok ügyfélszolgálatai ezen a napon egységesen 8.15-től 18.00-ig tartanak nyitva. Természetesen a személyi jövedelemadó bevallásokat március 22-ig postai úton is benyújthatják az érintettek.

  • kapcsolódó anyagok
APEH