Együttműködési megállapodást írt alá a Nemzeti Hírközlési Hatóság és a Gazdasági Versenyhivatal

2004.03.26. Magyarország.hu

A modern, európai telekommunikációs piac magyarországi megteremtésének közös elősegítése érdekében Pataki Dániel az NHH és dr. Nagy Zoltán a GVH elnöke együttműködési megállapodást írt alá. A megállapodás elsődleges célja, hogy egységes jogalkalmazás segítse a telekommunikációs a fogyasztók, a szolgáltatók, piaci szereplők, a hatóságok és a szabályozó intézmények működését.

Az egységes versenyjogi és szakmai szemlélet kialakítása érdekében konkrét eljárások során, vagy egymás jogalkalmazói gyakorlatának megismerésével segítik elő a minél eredményesebb közös munkát.

A hatóságok feladataik végrehajtása és hatékonyságuk előmozdítása érdekében három szinten jelölik meg az együttműködés konkrét fórumait: az elnöki konzultációk során, az NHH Tanácsa és a GVH Versenytanácsa között, valamint a szakértői szinten. A döntéshozói szintű együttműködés célja a két hatóság elvi álláspontjának kölcsönös megismerése.

A GVH a szakmai, műszaki, gazdasági ismereteket igénylő és a speciális jogi kérdések vonatkozásában tartja fontosnak az együttműködést, míg az NHH szakmai döntéseiben hasznosítja a GVH elektronikus hírközlési piacokkal kapcsolatos tapasztalatait, információit, valamint az általa lefolytatott ágazati vizsgálatoknál figyelembe vett szempontrendszereit.

A megállapodás kitér a hatóságok közötti esetleges hatásköri összeütközések feloldására is. Így a jogalkalmazói gyakorlat a későbbiekben iránymutatást adhat a fogyasztóknak és a piac szereplőinek abban, hogy vitás ügyeiket mely fórumon rendezhetik a leggyorsabban és legegyszerűbben.

A megállapodásban a két hatóság rögzítette a jelentős piaci erővel rendelkező szolgáltatók azonosításával kapcsolatos eljárásban folytatott együttműködés részleteit és, az árprés tesztek alkalmazására, valamint az árpréssel kapcsolatos vizsgálatokra vonatkozó kérdéseket is. Ennek következtében a két hatóság az azonos piacot érintő hasonló jellegű problémák orvoslása során a jövőben hasonló szemléletet képviselhet, ami a jogalkalmazás kiszámíthatóságát és a jogbiztonságot erősítheti.

A tervek szerint hamarosan megalakul a GVH-NHH Szakmai Fórum, amely a két hatóság szakembereinek a szabályozással, piacokkal, illetve az együttműködéssel kapcsolatos tapasztalatainak kicserélésére, a konkrét ügyeken túlmutató problémák megvitatására szolgál.

Jelen közleményt az NHH és a GVH közösen adja ki. Az Együttműködési Megállapodás szövege megtalálható az intézmények honlapján. ( http://www.nhh.org.hu és http://www.gvh.hu ).

  • kapcsolódó anyagok
HÍRKÖZLÉS
NHH
GVH