Gondolatok az ártörvény koncepcionális felülvizsgálatához

Az ártörvény a rendszerváltás évében a versenytörvénnyel együtt készült, ahhoz szorosan kapcsolódó jogszabály. Míg az 1990 óta eltelt idő folyamán a versenytörvény több alkalommal is felülvizsgálatra és módosításra került, addig az ártörvény ilyen felülvizsgálaton nem esett át.

Kisebb - nem koncepcionális jellegű - változtatások az ártörvényben történtek, ezek azonban elsősorban a törvény mellékletét érintették, azaz a hatósági árszabályozásba bevont termék- és szolgáltatás piacok köre módosult időről időre. Nem került sor az árkontroll gyakorlására az ártörvényben statuált eszközrendszer ismételt átgondolására, korszerűsítésére. Egyes eszközök alkalmazása szünetel (pl. árbejelentési rendszer), az ártörvényi általános lehetőségektől eltérő mechanizmusok esetén pedig jellemzően külön, ágazati jogszabályok tartalmazzák a különös szabályozásokat.

Nagy Zoltán GVH elnök írása az alábbi címen olvasható:
http://www.gvh.hu/index.php?…

  • kapcsolódó anyagok
VERSENYJOG