Az Alkotmánybíróság 2004 április 5-6-i napirendje

2004.04. 2. Alkotmánybíróság

Az Alkotmánybíróság megtárgyalja a büntetőeljárásról szóló törvénynek a távollévő terhelttel szembeni eljárásra vonatkozó rendelkezéseit kifogásoló indítványt. A testület foglalkozik a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvénynek az öregségi nyugdíj összegének meghatározásával kapcsolatos szabályait vitató indítvánnyal.

A teljes ülés napirendjén szerepel az az indítvány, amely szerint az alaptörvénybe ütközik a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvény egyik előírása.

Az alkotmánybírók elé kerül az Európai Parlament tagjainak választásáról szóló törvény alkotmányellenességének vizsgálatára irányuló indítvány.

  • kapcsolódó anyagok
ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG