Az Alkotmánybíróság 2004. április 26-27-i teljes ülésének napirendje

2004.04.22. Alkotmánybíróság

Az Alkotmánybíróság következő teljes ülésén megtárgyalja a büntetőeljárásról szóló törvénynek a távollevő terhelttel szembeni eljárásra vonatkozó rendelkezéseit kifogásoló indítványt. Egy indítványozó szerint alkotmánysértő a felsőoktatásról szóló törvénynek az a szabálya, amely meghatározza, hogy milyen feltételekkel lehet valaki oktató, illetve kutató felsőoktatási intézményben.

Az Alkotmánybíróság folytatja a köztársasági elnök előzetes normakontrollra irányuló indítványának tárgyalását a Büntető Törvénykönyvnek (Btk.) a gyűlöletbeszéddel kapcsolatos módosítása ügyében.
Mádl Ferenc álláspontja szerint a Btk. módosítása komoly alkotmányossági aggályokat vet fel, ugyanis nagy a veszélye annak, hogy a módosítás következtében az új törvényszöveg alapján a bíróságok nagyobb mértékben korlátoznák a véleménynyilvánítás szabadságát, mint ahogyan azt alkotmányosan megtehetnék.

A testület megvitatja azt az indítványt, amely szerint az Alaptörvénybe ütközik az egyes szociális tárgyú törvények módosításáról szóló törvény egyik rendelkezése.

  • kapcsolódó anyagok
ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG