Távoltartás: hatékony eszköz a családon belüli erőszak elleni védekezésben

2004.04.22. Igazságügyi Minisztérium

A 2004. április 7-i kormánydöntést követően Hankó Faragó Miklós, az Igazságügyi Minisztérium politikai államtitkára tájékoztatta a sajtót a családon belüli erőszak esetében alkalmazható távoltartás jogintézményéről.

A törvényjavaslatot az Országgyűlés április 3. hetében tűzi napirendre. A távoltartás a hatályos magyar jogrend új eleme. A törvény hatékony és gyorsan alkalmazható eszközt biztosít a válsághelyzetek kezelésére, alkalmazásával csökkenthető a családtagok kiszolgáltatottsága.

A családon belüli erőszak fogalma

A törvényjavaslat a családon belüli erőszak fogalmát a hagyományos hozzátartozói kapcsolatnál szélesebben értelmezi: kiterjeszti a jelenleg vagy korábban fennálló élettársi, gyámsági, gondnoksági, partneri viszonyokra. A törvény új eleme a partneri kapcsolat meghatározása, mely a rendszeresen vagy időközönként egy háztartásban élők viszonyát jelenti. E széleskörű értelmezés azért szükséges, mert a jelenség minden függőségen alapuló helyzetben előfordulhat, és csak a kiszolgáltatottság megszüntetésével védekezhetünk ellene sikeresen. A bántalmazás különböző esetei a törvényjavaslat szerint a tettlegességtől a szexuális kapcsolatra való kényszerítésen át a zaklatásig, valamint az emberi méltóság megsértésig terjedhetnek. Zaklatás alatt a mindennapi életvitelben való tartós, rendszeres és súlyos zavarást értjük.

Annak ellenére, hogy az áldozatok leggyakrabban nők és gyermekek, a jogszabály nemcsak őket védi: minden bántalmazott kérheti a törvény alkalmazását nemétől és korától függetlenül.

A törvényjavaslat a távoltartás két változatát tartalmazza. A bántalmazónak mindkét esetben el kell hagynia a közös otthont. Sem közvetlenül, sem kommunikációs eszközökkel nem érintkezhet a bántalmazottal és a családtagokkal. Aki a távoltartó határozatot szándékosan megszegi, szabálysértést követ el, és 100 ezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható.

Ideiglenes távoltartó határozat

Az ideiglenes távoltartás időtartama minimum öt, maximum tíz nap, mely további 10 nappal meghosszabbítható. A határozatot a rendőrség hozza meg – indokolt esetben a helyszínen, azonnal. Az eljárás határideje meghosszabbításokkal sem tarthat tovább 72 óránál. A döntés felülvizsgálatát a közléstől számított három napon belül kérhetik az érintettek, melyet az illetékes bíróság a kérelem beérkezése után három napon belül elbírál.

Távoltartó határozat

A távoltartó határozatot a bíróság rendelheti el polgári vagy büntető peres eljárás keretében. Maximum hat hónapig tarthat, és három hónappal meghosszabbítható.

A távoltartásról szóló törvényjavaslat társadalmi jelentősége

A Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia egyik célja a családon belüli erőszak visszaszorítása. A távoltartásról szóló törvény elfogadásával lehetővé válik, hogy a bántalmazottak hatékony segítséget kapjanak a jogalkalmazó szervektől, melyben eddig éppen az együttélésből fakadó kiszolgáltatottság miatt nem részesülhettek.

Az Igazságügyi Minisztérium a törvényjavaslat megalkotásakor nemzetközi mintákra és tapasztalatokra támaszkodott. A jól alkalmazható jogszabály kidolgozása érdekében a tárca széles körű egyeztetést folytatott a kérdéssel foglalkozó civil szervezetekkel.