Vitaindító - A társadalom számára nagy jelentőségű események listájáról szóló kormányrendelet tervezettel kapcsolatos ORTT közmeghallgatáshoz

2004.04.29. ORTT

A 2002. évi XX. törvénnyel módosított 1996. évi I. törvény a kormány kötelességévé tette, hogy a társadalom számára nagy jelentőségű események listáját rendeletben megalkossa, összhangban a 97/36 számú EK. Direktíva, valamint a Határokat átlépő televíziózásról szóló európai egyezményt módosító jegyzőkönyv előírásaival.

A közmeghallgatás időpontja: 2004. május 5. szerda 10 óra
Helye: Kossuth Klub (Budapest, Múzeum u. 7.)

Mind az Európa Tanács, mind az Európai Unió nagy hangsúlyt fektet a társadalom számára nagy jelentőséggel bíró eseményekkel kapcsolatos kizárólagos közvetítési jogok korlátozhatóságának kérdésére, hisz a legfontosabb cél az, hogy a tagállamok biztosítsák a közönség hozzáférését ezen eseményekhez, illetve az erről szóló közvetítések - akár határokon is átnyúló - szabad áramlását.
A rendeletben meg kell határozni a társadalom számára nagy jelentoséggel bíró események fogalmát, a konkrét eseményeket, a közvetítés módját, az árban való megegyezés hiányában
követendo eljárást. A rendeletalkotásnál nem csak a hazai viszonyokra kell figyelemmel lenni, hanem alaposan meg kell vizsgálni a tagállamok által összeállított és a Bizottság által közzétett listákat.
A tagállami szabályozásban ezen események majdnem kivétel nélkül sportesemények, de természetesen helyet kaphatnak a kulturális, társadalmi és politikai események is.

A társadalom számára nagy jelentőséggel bíró események listájára olyan sport és nem sporteseményeknek kell felkerülni, amelyek a közönség körében nagy érdeklődésre tartanak számot, amelyeknek különös kulturális jelentősége van, illetve amelyek erősítik a nemzeti kulturális identitást, és amelyeket hagyományosan nem feltételes hozzáférést biztosító televíziókban közvetítenek és nézettségi indexük magas.

A kormányrendelet tervezete a következő eseményeket tartalmazza:

  • A téli és nyári olimpiai játékok
  • A futball európa- és világbajnokság (férfi)
  • A magyar férfi futballválogatott hazai és külföldi mérkőzései
  • Az úszó és a vízilabda európa- és világbajnokság azon versenyszámai, illetve mérkőzései, amelyeken a magyar válogatott, illetve annak tagja szerepel
  • A kézilabda európa- és világbajnokság azon mérkőzései, amelyeken a magyar válogatott szerepel.

A közmeghallgatás megtartásával az ORTT azt kívánja elősegíteni, hogy a lista szakmai konszenzus alapján, a valós igényeknek eleget téve szülessen meg.

  • kapcsolódó anyagok
MÉDIAJOG
ORTT