Az Alkotmánybíróság 2004. május 03-04-i teljes ülésének napirendje

2004.04.30. Alkotmánybíróság

Az Alkotmánybíróság következő teljes ülésén megtárgyalja a büntetőeljárásról szóló törvénynek a távollevő terhelttel szembeni eljárásra vonatkozó rendelkezéseit kifogásoló indítványt.

Egy indítványozó szerint alkotmánysértő a felsőoktatásról szóló törvénynek az a szabálya, amely meghatározza, hogy milyen feltételekkel lehet valaki oktató, illetve kutató felsőoktatási intézményben.

Az Alkotmánybíróság folytatja a köztársasági elnök előzetes normakontrollra irányuló indítványának tárgyalását a Büntető Törvénykönyvnek (Btk.) a gyűlöletbeszéddel kapcsolatos módosítása ügyében.
Mádl Ferenc álláspontja szerint a Btk. módosítása komoly alkotmányossági aggályokat vet fel, ugyanis nagy a veszélye annak, hogy a módosítás következtében az új törvényszöveg alapján a bíróságok nagyobb mértékben korlátoznák a véleménynyilvánítás szabadságát, mint ahogyan azt alkotmányosan megtehetnék.

A testület foglalkozik az államfőnek azzal az indítványával is, amely a mezőgazdasági termékek kereskedelmi többletkészletezésével kapcsolatos intézkedésről szóló törvény előzetes alkotmányossági vizsgálatát kéri.

Az alkotmánybírák megvitatják azt az indítványt, amely szerint az Alaptörvénybe ütközik az egyes szociális tárgyú törvények módosításáról szóló törvény egyik rendelkezése.

  • kapcsolódó anyagok
ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG