A vámkötelezettség fennáll a csatlakozás előtt behozott árukra

2004.05. 4. Pénzügyminisztérium

A vámfizetési kötelezettség nem szűnik meg a május elsejei csatlakozás előtt uniós tagállamból Magyarországra csempészett áruk esetében. Amennyiben ugyanis a csatlakozás előtti időpontban keletkezett az áru utáni fizetési kötelezettség, azt a csatlakozás időpontja előtt hatályban lévő jogszabályok szerint kell megfizetni.

Ezt a rendelkezést a közösségi vámjog végrehajtásáról szóló törvény tartalmazza.

A Vám- és Pénzügyőrségen május elsejét követően mintegy 329 csempészettel kapcsolatos büntetőügyben a nyomozást ügyészségi utasításra meg kell szüntetni, arra való tekintettel, hogy az eljárás tárgya az európai unióból származó áru. Ez az áru azonban csak meghatározott vámeljárást követően kerülhet ténylegesen átadásra.

A büntetőeljárás ügye nem folytatható, mivel az érintett igazgatási jogszabály változása következtében enyhébb megítélés alá esik a jogsértés, azonban a behozatalkor érvényben lévő közterheket az áru felett rendelkezésre jogosultnak meg kell fizetnie.

A Vám- és Pénzügyőrség felmérése szerint a 329 megszüntetendő büntetőügyben a kiszabandó vámteher összege mintegy 6-7 milliárd forint. Ezek az áruk a Vám- és Pénzügyőrség közvetlen felügyelete alatt állnak, onnan csak vámfizetés ellenében kerülhetnek ki.

  • kapcsolódó anyagok
VÁM