AB döntés a büntetőeljárásról

2004.05. 4. Alkotmánybíróság

Az Alkotmánybíróság 2004. május 4-i határozata szerint alkotmányellenes a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvénynek a terhelt távollétében lefolytatott eljárást szabályozó több rendelkezése

Ezért e rendelkezéseket az Alkotmánybíróság 2004. december 31. napjával illetve a határozat kihirdetése napjával megsemmisítette.

A határozat indokolása szerint a törvényhozó túlságosan széles felhatalmazást adott a büntető hatalmat gyakorló szervezeteknek. A büntetőeljárásban a tisztességes eljáráshoz való jog megkívánja, hogy a büntető ügyekben eljáró hatóságok minden eszközt igénybe vegyenek a terhelt tartózkodási helyének felkutatására, továbbá azt, hogy a terheltet minden lehetséges módon informálják az ellene folyamatban lévő eljárásról.

A jogállamiság és a tisztességes eljárás követelményével szemben áll és az igazságszolgáltatás tekintélyét sérti az a rendelkezés is, amely a bíróság mérlegelési jogát elvonva – ügyészi indítvány esetén – korlátok nélkül kötelezővé teszi a bíróság számára az eljárás lefolytatását.

Ugyanakkor az Alkotmánybíróság megállapította, hogy megfelelő szabályozás mellett a terhelt távollétében folytatott büntetőeljárás alkalmas eszköz lehet az igazságszolgáltatás hatékonyságának növelésében.

A határozat az alábbi címen olvasható:
http://www.mkab.hu/…09260004.htm

  • kapcsolódó anyagok
BÜNTETŐELJÁRÁS