Az Alkotmánybíróság 2004. május 10-11-i teljes ülésének napirendje

2004.05. 6. Alkotmánybíróság

Az Alkotmánybíróság következő teljes ülésén megvitatja az egyes szociális tárgyú törvények módosításáról szóló törvény egyik rendelkezéseinek alkotmányosságát megkérdőjelező indítványt.

Az alkotmánybírák foglalkoznak azzal az indítvánnyal is, amely szerint az alaptörvénybe ütköznek a polgári perrendtartásról szóló törvénynek a közigazgatási perben a felekre vonatkozó egyes szabályai.

Tárgyal a testület az államfőnek arról az indítványáról, amely a mezőgazdasági termékek kereskedelmi többletkészletezésével kapcsolatos intézkedésről szóló törvény előzetes alkotmányossági vizsgálatát kéri.

  • kapcsolódó anyagok
ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG