APEH tájékoztató: háromszögügylet áfa-ja

2004.05.14. APEH

Speciális szabályok vonatkoznak azon értékesítésekre, amelyeknek három szereplője eltérő tagállamban nyilvántartásba vett közösségi adószámmal rendelkező adóalany (vagy közösségi adószámmal rendelkező nem adóalany jogi személy).

A háromszögügylet lényege, hogy az egyik ("C") tagország adózója (beszerző) részére a "közbenső vevőként" megjelenő másik tagállamban adózó ("B") végez termékértékesítést úgy, hogy a terméket egy harmadik közösségi ország adózójától ("A") szerzi be. A termék azonban nem kerül be a közbenső vevő tagországába, mert azt "A" tagországból közvetlenül "C" tagországába juttatják el. A háromszögügyletnél tehát a tulajdonváltozás nem követi a termék tényleges mozgását. Míg "C" tagország adózója termékbeszerzést valósít meg a közbenső vevő "B"-től, "A" tagország adózója pedig termékértékesítést teljesít a közbenső vevő "B" részére, addig a közbenső vevő kettős szerepben jelenik meg az ügyletben. Egyrészt termékbeszerzést valósít meg "A" tagország adózójától, másrészt termékértékesítést hajt végre "C" tagország adózója felé.

Háromszögügyletre vonatkozó speciális áfa szabály lényege, hogy "B" ország adózójának (a közbenső vevőnek) nem kell "C" országban adóalanyként bejelentkeznie - annak ellenére, hogy "C" országban értékesít -, ha az adókötelezettséget helyette "C" teljesíti a saját tagállamában. "B" adózás alóli mentesülésének feltétele, hogy "B" országban az összesítő nyilatkozatban szerepeltesse az ügyletet, jelölve, hogy abban közbenső vevőként járt el, valamint a számlát a számlázásra vonatkozó szabályok szerint állítsa ki, amelyben utaljon arra, hogy az ügylet utáni adókötelezettséget "C" adózó teljesíti.

Tekintsük át, hogy alakul az ügylet egyes szereplőinek áfa számlázási, bevallási kötelezettsége.

1. Ha az ügylet "A" szereplője az, aki belföldön rendelkezik közösségi adószámmal, a következőképpen kell eljárnia. (Az ügylet "A" szereplője az, aki termékértékesítést valósít meg a közbenső vevő, azaz "B" felé.)

"A" közösségen belüli adómentes értékesítést teljesít "B" felé, amelyet a 0465/650-es áfa bevallás megfelelő sorában szerepeltet. Az értékesítésről kiállított számlában "B"-t tünteti fel vevőként, annak közösségi adószámát is szerepeltetve. "A"-nak ezen kívül a Közösségen belüli értékesítésekről szóló 0460-as számú összesítő nyilatkozatot is be kell nyújtania, abban "B"-t kell feltüntetnie vevőként. Tekintettel arra, hogy az ügyletben nem közbenső vevőként jár el, nem kell a közbenső vevő oszlopban jelölést tennie.

A "C" beszerzőről "A"-nak nem kell nyilatkoznia, hiszen vele nincs áfa tekintetében kapcsolatban. Az összesítő nyilatkozatban a "B"-vel bonyolított értékesítés ellenértékét kell szerepeltetni.

2. Ha az ügylet "B" szereplője az aki belföldön rendelkezik közösségi adószámmal, a következőképpen kell eljárnia. (Az ügylet "B" szereplője az, aki a háromszögügylet közbenső vevőjeként jelenik meg, mivel a terméket beszerzi "A"-tól és értékesíti "C", a végső vevő felé.) A közbenső vevő a háromszögügyletben termékbeszerzői és termékértékesítői szerepet is betölt, de adókötelezettségét nem ő teljesíti, hanem helyette "C".

Az értékesítésről kiállított számlában vevőként "C"-t kell feltüntetni, szerepeltetve "C" közösségi adószámát és jelölni azt, hogy "C" az aki a háromszögügylet végső beszerzőjeként az ügylet után adófizetésre kötelezett.

Ezért a 0465/650-es áfa bevallásban csak a részletező adatok között tüntet fel adatot: egyrészről feltünteti egyik sorban azt az ellenértéket beszerzésként, amelyen "A"-tól megvásárolta a terméket, másrészt azt az ellenértéket a másik sorban amelyen továbbadta "C"-nek. Ezen kívül mind a Közösségen belüli beszerzésekről szóló 0461-es számú összesítő nyilatkozatot (azon "A"-t tüntetve fel eladóként ellenértékként pedig az "A"-val bonyolított ügylet ellenértékét), mint a Közösségen belüli termékértékesítéseket részletező 0460-as számú összesítő nyilatkozatot (amelyen "C"-t kell szerepeltetnie partnerként, ezért a "C"-vel zajlott értékesítés ellenértékét kell jelentenie) be kell nyújtania.

Fontos, hogy mindkét összesítő nyilatkozaton jelölnie kell, hogy közbenső vevőként járt el.

3. Amennyiben "C" az aki belföldön közösségi adószámmal rendelkezik, a következőképpen kell eljárnia: (Az ügylet "C" szereplője az, aki végső vevőként beszerzést hajt végre.) Tekintettel arra, hogy "B" adózás alóli mentesülésének feltétel, hogy "C" teljesítse annak adókötelezettségét, "C"-nek egyrészt van "B" helyett egy Közösségen belüli beszerzése, másrészt (szintén "B" helyett) egy belföldi értékesítése. (Hiszen "B" közbenső vevő eladja "C"-nek a terméket, amely belföldi értékesítés lenne, melyre vonatkozó áfa-t "C"-nek kell teljesíteni.) [40.§ (8) bekezdés] Ezért ezen összeg belföldi termékértékesítésként is feltüntetendő a vonatkozó adómértéknek megfelelő sorban. Ugyanezen adóösszeget levonható adóként is szerepeltetni lehet, amennyiben a levonás egyéb feltételei fennállnak [32.§ (1) bekezdés e.) pont].

Ezen túlmenően azonban Közösségen belüli beszerzés is megvalósul, hiszen a termék más tagállamból kerül belföldre és olyan adózótól szerez be "C", aki "C" országban nem bejelentkezett adóalany [7/A.§ (1) bekezdés] "C" Közösségen belüli beszerzését azonban mentes lesz. Közösségen belüli beszerzésnek minősíti az áfa törvény [29/D.§ (2) bekezdés]. Így "C"-nek a 0465/650-es áfa bevallásban a mentes Közösségen belüli beszerzések között is kell szerepeltetni "B"-vel bonyolított ügylet áfa alapját.

  • kapcsolódó anyagok
ADÓZÁS