APEH tájékoztató: A vevő készletről történő értékesítés áfa-minősítése

2004.05.14. APEH

Az általánostól eltérő áfa szabályok vonatkoznak azokra a termékértékesítésekre, amelyek során – az Európai Unión belül – a más tagállamban nyilvántartásba vett adóalany (eladó) úgy értékesít belföldön a vevőjének, hogy a termék már a tulajdonátszállást megelõzõen belföldön, a vevõnél tárolódik.

Vevõi készletnek minõsül az eladó tulajdonában lévõ, a vevõ raktárában vagy a vevõ által bérelt raktárban tárolt olyan készlet, amelynél a tulajdonjog átszállásának idõpontja a vevõ döntésétõl függ, azaz, a vevõ, a fizikailag már nála lévõ készlet felett késõbb, a raktárból történõ kitárolás idõpontjában szerez tulajdont. [Áfa törvény 13. § (1) bekezdés 37. pont]
A közösségbeli eladónak – amennyiben csupán vevõi készletrõl történõ értékesítést teljesít belföldön – nem kell Magyarországon adóalanyként bejelentkeznie, ha közösségen belüli beszerzésként a belföldi vevõ (vagy bizományos) számolja el az ügyletet. (Azaz: más tagállami eladó a saját – más országbeli – közösségi adószámon mentes közösségen belüli értékesítést teljesít a magyar vevõ felé, amely után a magyar vevõ közösségen belüli beszerzésként a belföldi áfa-t fizeti meg, amely ugyanazon idõszakban le is vonható, ha az adólevonás egyéb feltételi fennállnak).
A teljesítés idõpontja az általános szabályok szerint a polgári jogi teljesítés idõpontja [Áfa törvény 16. § (1)-(2) bekezdés], amely az a nap, amikor a vevõ tulajdont szerez a terméken, azaz, a fõszabály szerint a kitárolás napja. Önmagában a készlet céljára történõ továbbítás még nem keletkeztet áfa kötelezettséget [Áfa törvény 7. § (2) bekezdés c/7. pont ]

A belföldi vevõ adókötelezettsége a közösségen belüli beszerzésként a teljesítés hónapját követõ hónap 15-én keletkezik, illetve, ha a számlát hamarabb bocsátotta ki a külföldi, akkor a bizonylat kibocsátásának idõpontjában. Például: a június 16-ai beszerzésrõl június 24-én kibocsátották a számlát, akkor a június hónapról (negyedéves bevalló a II. negyedévrõl) benyújtott bevallásában szerepelteti a beszerzést. Ha júniusban nem bocsátják ki a számlát, akkor a július havi (negyedéves bevalló a III. negyedévi) bevallásban szerepelteti a beszerzést. A devizában meghatározott ellenértéket a fizetési kötelezettség keletkezése idõpontjában (a példabeli esetben június 24-én vagy július 15-én) érvényes MNB-árfolyamon kell átszámítani forintra.

Amennyiben a konstrukció másik oldala történik belföldön, azaz a belföldi adóalany értékesít más tagállamban fenntartott vevõ készletrõl, úgy az áfaelszámolást az dönti el, hogy a célországban van-e a magyarországihoz hasonló tartalmú, a vevõi készlet adózására vonatkozó egyszerûsítési szabály. Amennyiben van, úgy a magyarországi adóalanynak nem kell ott adóalanyként regisztráltatnia magát. Ha azonban nincs egyszerûsítési szabály, akkor be kell jelentkeznie a célországban és a közösségen belül beszerzésként, mivel saját vagyonáthelyezés, az ottani áfa kulccsal a célországban teljesíteni kell az adókötelezettséget, Ilyenkor ez az ügylet belföldön saját vagyon áthelyezéseként mentes közösségen belüli értékesítésként adózik [Áfa törvény 7. § (2) bekezdés c/7. pont ] Az így kiállított számlán a vevõ rovatban az adózónak a saját célországbeli közösségi adószámát fel kell tüntetni.

  • kapcsolódó anyagok
ADÓZÁS