Az Alkotmánybíróság 2004. május 24-25-i teljes ülésének napirendje

2004.05.23. Alkotmánybíróság

Az Alkotmánybíróság hétfőn nyilvános határozathirdetést tart a Büntető törvénykönyvnek a gyűlöletbeszéddel kapcsolatos módosítása, valamint a mezőgazdasági termékek kereskedelmi többletkészletezésével összefüggő törvény ügyében. Mindkét ügyben a köztársasági elnök kért előzetes normakontrollt az Alkotmánybíróságtól.

Az Alkotmánybíróság megvitatja az Európai Parlament tagjainak választásáról szóló törvénynek a választójogosultság nyilvántartásával összefüggő egyik rendelkezését kifogásoló indítványt.

Az alkotmánybírák folytatják a gyógyszerárakkal kapcsolatos jogszabályok egyes rendelkezéseinek alkotmányosságát megkérdőjelező indítványok tárgyalását.

Egy indítványozó szerint az egészségügyi közvetítői eljárásról szóló törvénnyel kapcsolatban áll fenn mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenesség, a beteg képviseletére jogosult társadalmi szervezet létrehozásával összefüggő rendelkezés hiányosságai miatt.

Az Alkotmánybíróság foglalkozik azzal az indítvánnyal, amely mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenesség vizsgálatára irányul, mert az indítványozó álláspontja szerint az Országgyűlés hiányosan szabályozta a gyermek elhelyezés kérdését a családjogi törvényben, illetve a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben.

A testület elé kerül az az indítvány, amely szerint az alaptörvénybe ütköznek a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenységről szóló törvénynek a személy- és vagyonőrökre vonatkozó egyes szabályai.

Az Alkotmánybíróság megvitatja azt az indítványt, amely szerint a csődeljárásról, felszámolási eljárásról és a végelszámolásról szóló törvénynek alkotmányellenesek a felszámolási eljárással kapcsolatos egyes rendelkezései.