APEH: A 2003. évi társasági adó és osztalékadó bevallás

2004.05.24. APEH

Felhívjuk az adózók figyelmét, hogy a 2003. évi társasági adó és osztalékadó bevallás esedékessége 2004. május 31-e, de tekintettel arra, hogy május 31-e ünnepnap, a bevallást legkésőbb 2004. június 1-ig kell benyújtani az illetékes adóhatósághoz.

Az egyszeres könyvvitelt vezető adózóknak a 0328, a kettős könyvvitelt vezető adózóknak a 0329, a 2004. évre - első alkalommal - egyszerűsített vállalkozói adót választotta, a 2003. évben a társasági adó és az osztalékadó törvény hatálya alá tartozott adózóknak a 0371/EVA számú nyomtatványon kell bevallási kötelezettségüket teljesíteni.

A bevalláshoz szükséges nyomtatványok kereskedelmi forgalomban térítés ellenében kaphatók, vagy az APEH internetes honlapjáról letölthetők:
http://www.apeh.hu/

  • kapcsolódó anyagok
ADÓZÁS