Megállapodás az Elektronikus Kormányzat Központ és a Linux - Felhasználók Magyarországi Egyesülete Között

2004.06.18. MeH EKK Sajtóiroda

Dr. Baja Ferenc, kormánymegbízott és Sári Gábor, a Linux-Felhasználók Magyarországi Egyesületének elnöke megállapodást kötött a nyílt forráskódú megoldások kormányzati elterjesztésének szakértői támogatásáról.

A Közigazgatási Szervezetek Közötti Adatcsere Program (IDA: Interchange of Data between Administrations) az EU közel 60 projektből álló közösségi programja, amely a tagállamok kormányzati intézményei közti információcserét, az intézmények információs rendszerei közötti együttműködést szándékozik megvalósítani. Hazánk 2003-ban csatlakozott az IDA Programhoz, melynek felelőse a Miniszterelnöki Hivatal Elektronikus Kormányzat Központja. Az IDA Program nyílt forráskódú szoftverekkel és nyílt szabványú dokumentum formátumokkal kapcsolatos munkájában a Magyarország képviseletét ellátó MeH EKK-nak a Linux-Felhasználók Magyarországi Egyesületének szakértői nyújtanak külső szakmai segítséget.

Az IDA elsődleges célja a program beindításakor a közigazgatások közötti elektronikus információcsere elősegítése volt, azonban az elektronikus kormányzás európai szintű megvalósításának igénye megjelenésével, mára egyre nagyobb figyelmet fordítanak a piaci orientációra és a különböző rendszerek együttműködési képességének biztosítására. Az utóbbi időben az IDA Egység tevékenysége határozott irányt vett az elektronikus kormányzati szolgáltatások pán-Európai szinten való elterjesztésének előmozdítására.

Az IDA Programban való magyar részvételről szóló Együttműködési Megállapodást (Memorandum of Understanding) 2003. június 30-án írta alá Kiss Péter, a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter, amely aktus feljogosítja Magyarországot arra, hogy az IDA Program által rendelkezésre bocsátott szolgáltatásokon keresztül adatcserét folytathassanak az EU tagállamok közigazgatási szervezeteivel. Ez egyben azt is jelenti, hogy Magyarország részt vehet az IDA Program szakértői csoportjainak és bizottságainak munkájában. Az IDA Program keretei között az uniós közösségi politikák valamennyi területét átfogó, koordináló horizontális akciók és intézkedések (Horizontal Actions and Measures) valósulnak meg, melyekhez kapcsolódó feladatok részletkérdéseinek kezelését, a szakértői munkacsoportokban való részvételt a Miniszterelnöki Hivatal Elektronikus Kormányzat Központ (MeH EKK), az IDA programért felelős szervezet látja el. Mivel a MeH EKK horizontális programokkal kapcsolatos feladatai nagyobb lélegzetűek, mint ezt, akár a bővített belső erőforrásokkal is el lehetne látni, ezért egyes területeken külső szakértő bázis kialakítása szükséges a beérkező megvalósítási tervek véleményezésére, kidolgozására, azok hazai adaptálásra való előkészítése. Tipikusan ilyen - külső szakértelmet igénylő - területnek minősülnek a nyílt forráskódú szoftverek és az ehhez a témához kapcsolódó európai kezdeményezések.

A Linux - Felhasználók Magyarországi Egyesületének feladata az alábbiakban foglalható össze:

  • az IDA Program aktuális - folyamatosan változó - szakmai dokumentumainak szakértő feldolgozása, véleményezése a nyílt szabványok szemszögéből, a magyarországi viszonyok figyelembe vételével;
  • az IDA Program keretei között megrendezésre kerülő releváns konferenciákon, szakértői munkacsoportok (Open Source Software, Open Document Format) ülésein való részvétel a MeH EKK képviselője mellett;
  • az IDA Program számára készítendő ország-jelentések elkészítésében való szakmai közreműködés.