Elektronikusan működhetnek együtt az EU-tagok parlamentjei

2004.07. 4. Népszava

Az EU-tagállamok parlamentjei közötti elektronikus együttműködési fórum kialakítására tett javaslatot pénteken Hágában az Országgyűlés elnöke.

Szili Katalin a parlamentek elnökeinek aznap kezdődött kétnapos konferenciáján elhangzott felszólalásában vázolta a javaslatot, amely a szubszidiaritás elvének érvényesülésével és a nemzeti parlamentek ebben játszott szerepével kapcsolatos.

A szubszidiaritás uniós alapelv, amely szerint a döntéseket mindig az érintettekhez legközelebbi szinten kell meghozni, s központi fellépésre csak akkor van szükség, ha az adott probléma másként nem vagy nem elég hatékonyan oldható meg. A hágai konferencia annak megvitatásával kezdődött, hogyan járulhatnak hozzá a nemzeti parlamentek ennek az elvnek a hatékonyabb érvényesítéséhez. Lehetőségeiket az EU nemrég elfogadott alkotmányos szerződése bővíti ki.