Az Alkotmánybíróság 2004 július 5-6-i napirendje

2004.07. 4. Alkotmánybíróság

Az Alkotmánybíróság a nyári szünet előtti utolsó teljes ülésén folytatja a Büntető Törvénykönyvnek a kábítószerrel visszaélés bűncselekményét érintő törvényi tényállásait kifogásoló indítvány tárgyalását. Egy indítványozó szerint mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenesség áll fenn a helyi önkormányzatokról szóló törvénynek, valamint a területszervezési eljárásról szóló törvénynek az új község alakítására vonatkozó szabályaival kapcsolatban.

Egy másik indítványozó a közokiratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló törvény egyes rendelkezései alkotmányellenességének vizsgálatát kérte.

A testület megvitatja azt az indítványt, amely szerint a légi közlekedésről szóló törvény több szabálya nemzetközi szerződésbe ütközik, továbbá mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenesség áll fenn a jogszabállyal kapcsolatban.

Az Alkotmánybíróság foglalkozik azzal az indítvánnyal, amely szerint alkotmánysértő a büntetőeljárásról szóló törvénynek a terhelt kártalanítási igénye előterjeszthetőségével összefüggő rendelkezése.

Az alkotmánybírók elé kerül az az indítvány is, amely szerint az alaptörvénybe ütközik a rádiózásról és televíziózásról szóló törvénynek a közalapítványi kuratóriumokra vonatkozó több előírása is.

  • kapcsolódó anyagok
ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG