Alkotmányellenes átvizsgálás

2004.07. 6. Alkotmánybíróság

Az Alkotmánybíróság 2004. július 5-i ülésén alkotmányellenessé nyilvánította és 2004. december 31-i hatállyal megsemmisítette az adózás rendjéről szóló törvénynek azt a rendelkezését, amelyik lehetővé tette, hogy adóhatóság szolgálati igazolvánnyal és megbízólevéllel rendelkező alkalmazottja vállalkozási tevékenységgel összefüggésbe hozható helyszínt, helyiséget, gépjárművet és lakást átvizsgáljon, ha valószínűsíthető, hogy az adózó az adókötelezettség szempontjából jelentős tárgyi bizonyítási eszközt elrejt, illetőleg a vállalkozás valós körülményeit leplezi.

Az Alkotmánybíróság megállapította, hogy a törvény vizsgált szabálya a magánlakás sérthetetlenségéhez való alapvető jogot aránytalanul korlátozza. Ugyanakkor rámutatott arra is, hogy az átvizsgálás jogintézménye nem eleve alkotmányellenes. Magánlakás vagy hivatás gyakorlására szolgáló helyiség átvizsgálását szabályozó törvény alkotmányosságához azonban szükséges az is, hogy a törvény megfelelő és elegendő garanciát nyújtson az esetleges visszaélésekkel szemben.

Az Alkotmánybíróság az adózás rendjéről szóló törvény többi rendelkezéseit támadó indítványokat elutasította.
A határozatnak az alkotmányellenességet megállapító részéhez dr. Bihari Mihály és dr. Strausz János alkotmánybírók különvéleményt fűztek.