A Pénzügyminisztérium az Alkotmánybírósági döntésről

2004.07. 7. sajtóközlemény

Az Alkotmánybíróság olyan, nyolc éve hatályban lévő jogintézményt nyilvánított alkotmányellenessé hétfői ülésén, melyet az adóhatóság az elmúlt években nemigen használt. A Pénzügyminisztérium szerint ezzel nem ürült ki az adóhatóság ellenőrzési eszköztára, e nélkül is el tudja látni feladatait.

Az adózás rendjéről szóló törvénynek 1996 óta része az a rendelkezés, amely lehetővé teszi, hogy az adóhatóság szolgálati igazolvánnyal és megbízólevéllel rendelkező alkalmazottja vállalkozási tevékenységgel összefüggésbe hozható helyszínt, helységet, gépjárművet átvizsgáljon, ha valószínűsíthető, hogy az adózó az adókötelezettség szempontjából jelentős tárgyi bizonyítási eszközt elrejt, illetőleg a vállalkozás valós körülményeit leplezi.

A módosítás 2003. január 1-től az átvizsgálási jogot a lakásra csak annyiban szélesítette ki, amennyiben az, vagy annak egy része a vállalkozási tevékenység helyszíne.

A Pénzügyminisztérium még nem kapta kézhez az Alkotmánybíróság döntéséről az írásos indoklást. A döntés december 31-i hatállyal semmisítette meg az adózás rendjéről szóló törvénynek ezt a rendelkezését, rámutatva arra, hogy az átvizsgálás jogintézménye nem eleve alkotmányellenes. Az Alkotmánybíróság szerint szükséges, hogy a törvény megfelelő és elegendő garanciát nyújtson az esetleges visszaélésekkel szemben.

A minisztérium megvizsgálja, hogy miként lehet alkotmányossá tenni a szabályozást, az Alkotmánybíróság által kívánt feltételekkel módosítani a törvényt.