Augusztustól napi elszámolást kell vezetniük a vendéglátósoknak

2004.07.19. Magyarország.hu

Augusztus elsejétől a nem jövedéki engedélyes vendéglátóknak napi elszámolást kell készíteniük alkoholtermékeikről. A nyilvántartás számítógépen is végezhető, a hitelesítést öt napon belül elvégzi a hatóság.

A Vám- és Pénzügyőrség tájékoztatása szerint 2004. augusztus 1. napjától kezdődően a vendéglátás üzletkörökbe tartozó működési engedélyes, nem jövedéki engedélyes kereskedőknek az alkoholtermék, a sör, a bor, a pezsgő és a köztes alkoholtermék értékesítéséről az üzlethelyiségben külön nyilvántartást kell vezetniük. A vonatkozó jogszabályok nem rendszeresítenek a nyilvántartás mintájára vonatkozóan formanyomtatványt, ezért a nyilvántartás tartalmát a vendéglátóipari egység üzemeltetőjének kell kialakítania.

A megfelelő elszámoláshoz a különnyilvántartásnak az alábbi szükséges pontokat kell mindenképpen tartalmaznia. Abban fel kell tüntetni az alkoholtermék, a sör, a bor, a pezsgő és a köztes alkoholtermék beszerzett mennyiségét fajtánként a beszerzést követően haladéktalanul, valamint naponta meg kell állapítani az értékesített mennyiséget és a napi zárókészletet az előbbieknek megfelelően. A beszerzett mennyiséggel kapcsolatban külön rendelkezés, hogy azt szállítónként, és azon belül annak a telephelynek a feltüntetésével kell kimutatni, ahonnan a szállítás történt.

További lényeges elem, hogy a mennyiséget a bontott és a bontatlan palackok, dobozok, kannák, hordók űrtartalma szerinti darabszámának feltüntetésével, illetve a kimérőedényben (eszközben) tárolt bor esetében - 20 literes pontossággal - literben kell feltüntetni a nyilvántartásban. A fentiek alapján a napi nyilvántartást csak a beszerzési oldalon kell folyamatosan vezetni, az értékesített jövedéki termékek mennyiségét pedig nem műszakonként, hanem naponta kell bejegyezni. A napi nyilvántartást az üzlethelyiség fekvése szerint illetékes hatósági felügyeletet ellátó vámhivatalnak előzetesen hitelesítenie kell.

Lehetőség van továbbá arra, hogy a napi nyilvántartás vezetése számítógépen valósuljon meg, ehhez azonban az üzlethelyiség fekvése szerint illetékes hatósági felügyeletet ellátó vámhatóság jóváhagyása szükséges. A hitelestésre öt munkanap áll a hatóság részére. A vámhatóság kialakított egy javasolt adattartalmat, amelyet a testület honlapján és vámhivataloknál is közzétett. A napi nyilvántartás-vezetési kötelezettség megsértése esetén a vámhatóság mulasztási bírságot szab ki, melynek mértéke - a jogsértés súlyára és körülményeire figyelemmel - legfeljebb 500 ezer forint lehet.