A Bizottság az Európai Bírósághoz fordul a közösségi antidiszkriminációs jogszabály végrehajtása érdekében

2004.07.20. euro.hu / EUvonal.hu

Az Európai Bizottság jogi eljárást indít hat tagországgal szemben, mivel azok elmulasztottak átvenni két antidiszkriminációs direktívát. Az irányelveket - melyek a faji vagy etnikai hovatartozás, kor, testi fogyatékosság, vallás és szexuális orientáció alapján történő diszkriminációt tiltják - a múlt év során kellett a nemzeti jogba átültetni. A Bizottság Ausztria, Németország, Finnország, Görögország és Luxemburg kapcsán fordul az Európai Bírósághoz.

Az egyenjogúsági direktíva nemzeti jogszabályokba átültetésének határideje éppen egy évvel ezelőtt, míg a foglalkoztatási keretdirektíva átvételének határideje 2003 decemberében járt le. Az irányelvek, melyeket 2000 decemberében fogadott el a Tanács, mind a 25 tagállamban jogszabálymódosításokat követeltek meg. Sok tagállamban az átvétel olyan pozitív lendületet adott a törvényhozásnak, hogy az eredeti irányelv által előírt minimumkövetelményeket jócskán túlteljesítették - egyaránt szélesítve és mélyítve az antidiszkriminációs védelmet.

Az egyenjogúsági direktíva igen széles körben, többek között a munkavállalás, a munkafeltételek, a bérezés, az oktatás, a szolgáltatásokhoz való hozzáférés és a társadalombiztosítási ellátórendszer területén tiltja a faji diszkrimináció bármely fajtáját. A foglalkoztatási keretdirektíva az életkor, megváltozott munkaképesség, vallási és hitbéli meggyőződés és szexuális irányultság szerinti hátrányos megkülönböztetés tilalmát mondja ki a foglalkoztatottak és a szakmai gyakorlatot végzőkkel kapcsolatban. A direktívával kapcsolatban Ausztria, Németország, Finnország, Görögország és Luxemburg elmulasztotta az irányelvhez igazítani (sőt, olykor elkészíteni) antidiszkriminációs törvényeit. Több esetben a törvényhozási folyamat megrekedt, a szabályozás félkész maradt, de arra is voltak példák, hogy az adott tagállam semmiféle jogszabályt nem mutatott be a Bizottságnak.

Hasonló szabálysértési eljárás indult az említett öt tagállam és Belgium ellen, mert nem készültek el a foglalkoztatási keretdirektívával összehangolt nemzeti jogszabályok. A Bizottság döntése értelmében az említett országoknak két hónap áll rendelkezésükre, hogy az EB "indoklással ellátott véleményére" (Reasoned Opinion) érdemi választ adjanak. Az eljárás megegyezés hiányában már a luxemburgi Európai Bíróság előtt folytatódik. Azokban a tagországokban, ahol az irányelveknek megfelelő szabályozás megtörtént, a Bizottság megkezdte a kérdéses nemzeti jogszabályok és az uniós jog összhangjának vizsgálatát.