Adóadatok cseréje

2004.07.27. Világgazdaság

A tagállamok adóhatóságai közötti információcseréről adott ki új útmutatást az OECD fiskális ügyekkel foglalkozó bizottsága. Az ajánlásgyűjtemény mostani – 1977 óta legkomolyabb – felülvizsgálatával azt az ellentmondást kívánják feloldani, hogy az adófizetők különösebb korlátozások nélkül képesek globális viszonylatban tevékenykedni, velük szemben viszont az adóhatóságok eljárásai elé gyakorta állítanak korlátokat az államhatárok.

Az új rendezés az OECD adókonvenció-modelljének 26. cikkelyében jelenik meg. Ezen okmánymodell alapján jelenleg több mint kétezer bilaterális adóegyezmény működik. A 26. cikkely új változatában legfontosabbként megjelent egy új paragrafus arról, hogy a „belföldi adóérdek” a jövőben nem lehet gátja az információcsere lebonyolításának. A „belföldi adóérdek” az eddigi szabályozásban oly módon jelent meg, hogy valamely tagállam csak akkor adott tájékoztatást valamely ügyben, ha ahhoz neki is adóügyi érdekei fűződtek. Az új cikkely szerint a szerződő államoknak meg kell adniuk vagy ki kell cserélniük a kért információt, függetlenül attól, hogy arra saját céljaik szerint szükségük lenne-e. Egy további új paragrafus szerint ki lehet cserélni a tulajdonlással kapcsolatos információt, vagy a bankok, más pénzintézetek, megbízottak és ügynökök által birtokolt információt. Az új 5. paragrafus kimondja, hogy banktitokra hivatkozva nem szabad megtagadni információadást.