Növekvőben a fogyasztóvédelmi békéltető testületek respektje

2004.08.30. Világgazdaság

Egyre több a dolguk a fogyasztóvédelem békéltető testületeinek, amelyek mind nagyobb jelentőséget kapnak a fogyasztói jogok és a gazdasági érdekek védelmében. Tevékenységüket mára a cégek is respektálják.

Fogyasztói viták elsimítása gyorsan, per nélkül, a panaszos és a bepanaszolt cég kölcsönös megegyezésével? A procedúra ma sem mondható általánosnak, de kétségkívül egyre többen ismerik a fogyasztóvédelmi békéltető testületeket, melyeknek köszönhetően kevesebb vásárlói kifogásból lesz elhúzódó jogvita, illetve csökkenhet a jogos, ámde – a szolgáltatói, eladói elutasítás miatt – nemegyszer hiábavaló reklamációk száma.

A fogyasztói problémák, igények hatékony és egyszerű elsimítására, illetve érvényesítésére alakultak meg hét éve a fővárosi és a területi gazdasági kamarák mellett működő – a kamarai és a fogyasztói oldalt azonos taglétszámban képviselő – békéltető testületek. Hatáskörük nincs korlátozva, bármilyen fogyasztói szerződéssel kapcsolatos ügyben eljárhatnak.

További részletek:
http://www.vg.hu/index3.php?…