A 2004. szeptember 15-én az alkalmazottak foglalkoztatásának szabályszerűségét vizsgáló központi akció tapasztalatairól

2004.09.19. APEH

A bejelentetlen alkalmazottak kiszűrése érdekében 2004. szeptember 15-én szerdán az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal négy igazgatóságának ellenőrei rendőri biztosítás mellett vizsgálatot folytattak a Lágymányosi híd pesti hídfője és a Nemzeti Színház közötti területen most épülő Milleneumi Kultúrális Központnál.

Az építkezésen végzett ellenőrzés 148 fő- vagy alvállalkozót érintett. A helyszínen tartózkodó 518 alkalmazott közül összesen 5 foglalkoztatott esetében lehetett a foglalkoztatás szabályszerűségét a helyszínen megállapítani. 503 esetben a bejelentését igazoló iratok későbbi bemutatására szólították fel az adóhatóság munkatársai a foglalkoztatókat. Az akció folytatásaként további adóhatósági intézkedések várhatók az elkövetkezendő hetekben, hónapokban. A vizsgálatok eredményeképpen 10 alkalmazott bejelentésének elmulasztása okán 7 vállalkozás tevékenységének legalább 12 nap időtartamú felfüggesztése már most bizonyosnak mondható. A be nem jelentett alkalmazott foglalkoztatása esetén a mulasztási bírság kiszabása mellett első esetben 12 napra (ismétlődés esetén 30, illetve 60 napra) a tevékenység felfüggesztése várható.

Az ellenőrzés lefolytatásához elengedhetetlenül szükséges helyszíni biztosítást a BRFK Rendészeti és Biztonsági Szolgálata ? kiegészülve a BM határőrség munkatársaival ? adta. A Szolgálat az építkezés hatalmas területét szerdán 10 órakor percre pontosan lezárta. A kordont átlépni csak az ellenőrzésről személyenként felvett adóhatósági jegyzőkönyv felmutatásával lehetett. Az ellenőrzés befejezéséig a feladatok elvégzése atrocitásoktól mentesen zajlott.

Az objektum átvizsgálásakor a rendőrség munkatársai két körözött személyt, illetve kilenc illegális bevándorlót állítottak elő.

Az ellenőrzések megkezdése előtt, amikor a rendőrök a körül kerített építkezést lezárták, több személy is látva a készülődést, gyanút fogott és úgy próbált a felelősség elől kibújni, hogy átugrotta a kb. 2 méter magas kerítést és futásnak eredt. A rendőrök minden esetben a menekülők után eredtek és visszakísérték őket.

Az ellenőrzések során számos olyan alkalmazottal találkoztunk, akiknek csak halvány sejtésük volt arról, hogy ők kinek dolgoznak, volt aki csak annyit tudott, hogy őt egy X Y nevű küldte ide (és be is engedték) a területre dolgozni. Volt olyan ?csapat" amelyiket a rendőrök vezették az adóellenőrök elé, őket a pincében, padláson ?találták".

Néhányan akut feledékenységben szenvedve a saját személyi adataikban sem voltak teljesen biztosak.

Az eljáró revizorok találkoztak olyan vállalkozással is, akinek dolgozóiról kiderült, hogy nem magyar állampolgárok, nem rendelkeztek munkavállalói engedéllyel, ugyan akkor az ellenőrzött személyek az adategyeztetés alkalmával határozottan azt nyilatkozták, hogy munkaszerződéssel foglalkoztatják őket. Rendőrségi előállításukra sor került.

Egy munkásruhában lévő személy azt nyilatkozta, hogy festőként dolgozik, más munkatársa nincs jelen az építkezésen, de munkaadóját megnevezni nem tudta. Eddig itt munkát nem végzett, csak az ellenőrzés napján érkezett az egyik megyei városból és csak és kizárólag ezen az egy napon kívánt munkát folytatni a Művészetek Palotájában.

Számos ellenőrzött személy minden áron nehezíteni próbálta az adategyeztetés lefolytatását, mint például az a vidéki lakhelyű magánszemély, aki saját elmondása szerint úgy került az építkezés helyszínére, hogy csak éppen nézelődött és keresett valakit, akit azonban megnevezni nem tudott. A rendőrök beengedték a kapun, azonban már nem tudott eltávozni. Nyilatkozata szerint jelenleg munkanélküli, a megélhetését a családja (édesanyja) biztosítja.

Iratai hiányosak voltak, azokat nem akarta átadni, majd meggondolta magát és közölte, hogy hiányzó iratai, adókártyája a gépkocsiban vannak. A helyszínen tartózkodó rendőrségi munkatárssal a Volkswagen gépkocsijához kísértük. Ott közölte, hogy a gépkocsi nem az övé, az egyik ismerőséé, aki elhozta őt Budapestre.

Ekkor a jelenlevő határőröket megkértük a gépkocsi azonosítására, melynek alapján fény derült arra, hogy a gépkocsi az övé. Ekkor már elmondta, hogy munkát keresett, de továbbra sem nevezte meg, hogy melyik vállalkozóval állt kapcsolatban. Nyilvántartásunk adatai szerint ő egyéni vállalkozó volt, azonban vállalkozását megszüntette.

Az adóeltitkolás visszaszorítása érdekében az adóhatóság az elkövetkező hetekben is kiemelt figyelmet fordít a különböző tevékenységet folytató vállalkozások helyszíni ellenőrzésére és a notóriusan mulasztók további adóellenőrzésre is számíthatnak.