Az Alkotmánybíróság 2004. szeptember 27-28-i teljes ülésének napirendje

2004.09.24. Alkotmánybíróság

Az Alkotmánybíróság folytatja az egészségügy magánosítással kapcsolatban országos népszavazást elrendelő OGY határozat alkotmányosságát megkérdőjelező indítvány tárgyalását. Két magánember fordult az Alkotmánybírósághoz a Munkáspárt által kezdeményezett népszavazást elrendelő parlamenti határozattal kapcsolatban.

Az alkotmánybírák megtárgyalják a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló törvénynek a lakhatási támogatással összefüggő egyik szabályát kifogásoló indítványt.

Egy indítványozó szerint alkotmánysértő a hulladékgazdálkodásról szólót törvénynek a hulladékkezelési közszolgáltatási díjjal kapcsolatos több rendelkezése is.

Egy másik indítványozó szerint az alaptörvénybe ütköznek a szervezett bűnözés elleni fellépésről szóló törvénynek az üzletek működésével összefüggő egyes közrendvédelmi szabályai.

Az Alkotmánybíróság foglalkozik azzal az indítvánnyal, amely szerint alkotmányellenesek a büntető jogszabályoknak a tárgyalásról való lemondásra vonatkozó egyes rendelkezései.

A testület testület elé kerül az az indítvány, amely a polgári perrendtartásnak az ideiglenes intézkedéssel összefüggő egyik rendelkezését kifogásolja.

A teljes ülés napirendjén szerepel az az indítvány, amely a rendőrségről szóló törvénynek a rendőrségi adatkezeléssel kapcsolatos egyik szabályát támadja.

Az alkotmánybírák foglalkoznak a Tápiószelei Önkormányzat képviselő-testületének feloszlatására irányuló Kormány-előterjesztéssel.

Az Alkotmánybíróság megtárgyalja azt az indítványt, amely szerint alkotmányellenesek az országgyűlési képviselők jogállásáról szóló törvény mentelmi joggal kapcsolatos egyes rendelkezései.