Országgyűlési biztosok a szélsőségek ellen

2004.09.29. Magyarország.hu

A négy országgyűlési biztos közös nyilatkozatban ítélte el a szélsőséges eszméket és követőiket. Az ombudsmanok szerint az államnak alkotmányos kötelessége fellépni a szélsőségek ellen, ehhez pedig az állami szervek számára megfelelő eszközöket kell biztosítani.

Közös nyilatkozatban ítélte el a szélsőséges eszméket és képviselőiket kedden a négy országgyűlési biztos. "Az országgyűlési biztosok kinyilvánítják elkötelezettségüket a magyar demokratikus jogállam méltósága és ereje mellett. Elítélik azokat az eszméket és képviselőiket, amelyekre, és akikre október 15-én nem ünneplően emlékezni kell, hanem elutasítóan visszagondolni" - írták az ombudsmanok a nyilatkozatban.

Az országgyűlési biztosok aggodalommal állapítják meg, hogy megjelentek szélsőséges, az emberi jogokat tagadó és az alkotmányos jogállam értékeivel szemben álló eszmék. Ilyen eszmék megnyilvánulása a nyilas hatalomátvétel 60. évfordulójára, október 15-ére tervezett hungarista demonstráció is - közölte Lenkovics Barnabás, az állampolgári jogok országgyűlési biztosa, általános helyettese, Takács Albert, valamint Kaltenbach Jenő, a nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosa és Péterfalvi Attila adatvédelmi biztos.

"Szálasi hungarista mozgalma és a nyilasok hatalma a magyar történelem egyik legsötétebb, legembertelenebb korszakába torkollott. Minden olyan megmozdulás, amely közösséget vállal az újkori barbárság eszméivel, tetteivel, képviselőivel, nem csak az áldozatok velünk élő emlékét sérti, hanem azoknak az embereknek az érzéseit is, akik soha többé nem akarnak félelemben, megaláztatásban, kirekesztettségben élni" - szögezték le az ombudsmanok. Az állam fellépése az ilyen és ehhez hasonló jelenségekkel szemben alkotmányos kötelesség - áll a nyilatkozatban, amely szerint erre kötelezi az állam megfelelő hatóságait az alkotmány és az általa meghatározott jogrend, valamint nemzetközi jogszabályok és ajánlások egész sora. Ezért az állam szerveit olyan helyzetbe kell hozni és tartani, hogy alkotmányos kötelezettségeik teljesítéséhez mindenkor rendelkezésre álljanak a szakmai, személyi és tárgyi feltételek - írták az ombudsmanok, hozzátéve: a jogalkotónak gondoskodnia kell arról, hogy az állam hatóságainak megfelelő felhatalmazásuk legyen alkotmányos kötelezettségeik teljesítéséhez.

Szintén az állam alkotmányos kötelezettsége a civil szervezetek, a polgárok, az egész társadalom támogatása abban, hogy a maguk sajátos eszközeivel is felléphessenek a társadalmi békét, alkotmányos értékeinket fenyegető jelenségekkel szemben.

Az állam tisztségviselőinek minden megnyilatkozásukkal egyértelművé kell tenniük alkotmányos értékrendünk sérthetetlenségébe vetett meggyőződésüket - szögezte le a négy ombudsman, jelezve, nyilatkozatukkal is e kötelezettségüknek tesznek eleget.

  • kapcsolódó anyagok
KISEBBSÉGI JOGOK BIZTOSA
OMBUDSMAN