A társasági törvény és a cégtörvény koncepciójáról szóló előterjesztés

2004.10.23. IM

A gazdasági társaságokról és a bírósági cégeljárásról szóló törvények koncepciója átdolgozásra került, letölehtő az új koncepció.

Az új társasági és cégeljárási törvény tervezete a http://www.im.hu/…itorveny.doc címről tölthető le.

A társasági törvény és a cégtörvény újraszabályozására
létrejött Kodifikációs Bizottság tagjai

elnök: Dr. Sárközy Tamás
Tanszékvezető egyetemi tanár

Dr. Balásházy Mária adjunktus
BKE Gazdasági Jogi Tanszék

Dr. Gadó Gábor helyettes államtitkár
Igazságügyi Minisztérium

Dr. Gál Judit
Fővárosi Cégbírák Egyesületének elnöke
Fővárosi Ítélőtábla Polgári Kollégiumának vezetője

Dr. Hanák András ügyvéd
Euro Phonix Kft.

Dr. Kálmán János ügyvéd
Kálmán, Szilasi, Sárközy Ügyvédi Iroda

Dr. Kisfaludi András egyetemi docens
ELTE Állam- és Jogtudományi Kar, Polgári jogi tanszék

Dr. Komáromi Gábor elnök
Hírközlési Állandó Választottbíróság

Dr. Makai Katalin főosztályvezető-helyettes
Igazságügyi Minisztérium

Dr. Miskolczi Bodnár Péter egyetemi tanár
Miskolci Egyetem Civilisztikai Intézet

Dr. Pázmándi Kinga egyetemi adjunktus
BME Vállalati Jogi Tanszék

Dr. Sándor Tamás ügyvéd
Sándor, Szegedi, Szent-Iványi Ügyvédi Iroda

Dr. Szecskay András ügyvéd
Szecskay Ügyvédi Iroda

Tamáné dr. Nagy Erzsébet főosztályvezető-helyettes
Igazságügyi Minisztérium

Dr. Teimer Gábor egyetemi tanársegéd
BME Vállalati Jogi Tanszék

Dr. Verebics János egyetemi adjunktus
BME Vállalati Jogi Tanszék

Dr. Vezekényi Ursula bíró
Legfelsőbb Bíróság

Dr. Wellmann György
Polgári Kollégium
kollégiumvezető-helyettese
Legfelsőbb Bíróság

Dr. Zsohár András főosztályvezető
Központi Kárpótlási Iroda

  • kapcsolódó anyagok
TÁRSASÁGI JOG
GAZDASÁGI JOG