Az Országos Bűnmegelőzési Bizottság (OBmB) titkárságának pályázatairól

2004.11. 4.

2004. november 3-án, a KRIMINÁLEXPO IT-SEC 2004 konferencia keretében a Budapest Kongresszusi Központban az OBmB Titkársága sajtótájékoztatón mutatta be a média képviselőinek a nyertes pályázókat és pályázatokat

Az Országos Bűnmegelőzési Bizottság tájékoztatója:

A társadalmi bűnmegelőzés nemzeti stratégiája [115/2003. (X. 28.) OGY hat.] és a kormány cselekvési programja [1009/2004. (II. 26.) Korm. hat.] szerint az államnak kezdeményező és ösztönző szerepet kell vállalnia abban, hogy a megnövekedett bűnözéssel szemben fokozódjék a társadalom önvédelmi képessége. Ez olyan települési, kistérségi vagy regionális programok megvalósításában ölthet testet, amelyek hosszabb távon elősegíthetik a közbiztonság növekedését. A lakosság vagyoni és személyi biztonságát a legnagyobb számban a hagyományos bűnözési formák (lopás, rablás, közterületi rongálások, személy elleni erőszakos cselekmények stb.) veszélyeztetik. Nemzetközi tapasztalatok azt bizonyítják, hogy ezekkel szemben eredményes lehet minden olyan közösségi fellépés, amely csökkenti a bűnözővé vagy áldozattá válás esélyét, illetve a bűnelkövetés lehetőségét.

Ezt a célt szolgálták az OBmB titkársága által 2004 májusában meghirdetett pályázatok is. A kísérleti évnek tekintett időszakban a kutatások támogatásával a jelenlegi helyzetre vonatkozó ismeretek bővítését, továbbá olyan modellértékű programok kidolgozását és kipróbálását tűztük ki célul, amelyeknek tapasztalatai hamarosan szélesebb körben is hasznosíthatók lesznek.

A 2004-ben rendelkezésre álló 300 millió forintos pályázati keretből különböző méretű programokat kívántunk támogatni. A témák kiválasztását gondos mérlegelés előzte meg, amelynek fő szempontjait a stratégiában megnevezett prioritások (a gyermek- és fiatalkori bűnözés megelőzése, a városok biztonságának fokozása, a családon belüli erőszak, az áldozattá válás és a bűnismétlés megelőzése) jelentették. A pályázati kiírásban hangsúlyoztuk a partnerség követelményét. Azt kívántuk elérni, hogy a pályázók már a program kidolgozásába is vonják be a pályázók leendő együttműködő partnereiket, az önkormányzatokat és intézményeiket, a helyi hatóságokat, a kisebbségi önkormányzatokat, a szakmai és civil szervezeteket, az egyházakat stb.

A felhívásra több mint 300 társult intézmény és szervezet összesen 156 pályamunkát nyújtott be. A benyújtott programok költsége négyszeresen haladta meg a támogatásra fordítható összeget. A pályázat iránt megnyilvánuló érdeklődés és a pályamunkák színvonala azt igazolja, hogy a közösségi bűnmegelőzés magyarországi meghonosítására az önkormányzatok, az intézmények, a szakemberek és a civil szervezetek egyaránt fogékonyak.

A pályázatokat az OBmB által felkért szakértői munkacsoportok értékelték. Az OBmB titkársága 2004. szeptember közepén hozta nyilvánosságra a pályázat végeredményét.

E tájékoztató mellékleteként közreadjuk a nyertes pályázatokra vonatkozó részletesebb adatokat is, abban a reményben, hogy a konkrét programok a sajtó érdeklődésére is számíthatnak. A közösségi bűnmegelőzés sikere azon is múlik, hogy kellő tájékoztatást kapnak-e erről a munkáról az érintett települések, kistérségek, régiók lakosai.

Örömmel vennénk, ha a média folyamatosan figyelemmel kísérné a programok megvalósítását. Adja tudtára a helyi közösségeknek, hogy olyan munka kezdődött, amelyben minden jószándékú ember közreműködésére lehetőség van.

Azt szeretnénk, hogy a programok irányítói is mindent megtegyenek annak érdekében, hogy tevékenységük nyilvánosságot kapjon. A munkájuk iránti figyelem megsokszorozhatja az erejüket és növeli az eredményességet.

Az OBmB titkársága azt tervezi, hogy 2005 tavaszán újabb pályázatot tesz közzé.

  • kapcsolódó anyagok
BŰNMEGELŐZÉS
KRIMINÁLEXPO