A Var-Hir szerint jogsértõ a reklámcélú utánfutók elszállítása

2004.11.17. btl.hu

November 13-án szombaton több médium is beszámolt arról, hogy a Fõvárosi Önkormányzat ezen a héten pénteken a közterületen parkoló reklám célú utánfutókat elszállítatja.

Az egyik érdekelt vállalkozás szerint jogsértõ ez az intézkedés. Az alábbiakban bemutatjuk indoklásukat változtatások nélkül.

Az Infotabla.hu reagálása Tiba Zsolt fõjegyzõ utánfutók elszállításával kapcsolatos közleményére:

"Társaságunk, a Var-Hir Bt. tevékenysége körében több olyán utánfutót üzemeltet, amelyek a Közlekedési Felügyelete által kiadott típusbizonyítvánnyal rendelkezõ, úgynevezett mobilreklámok. A médiában szombaton és vasárnap több adásában elhangzott, hogy Budapest Fõváros Önkormányzata 2004. november 19-én, pénteken a közterületen parkoló reklám célú utánfutókat elszállítatja. A Fõvárosi Önkormányzat által hivatkozott önkormányzati rendelet alkalmazását nem jogszerû, magát az önkormányzati rendeletet pedig alkotmánysértõ. Budapest Fõváros Önkormányzata a fõvárosi közterületek használatáról és a közterületek rendjérõl szóló 59/1995. (X. 20.) Fõv. Kgy. rendelet (továbbiakban: Ör.) 4. paragrafus (2) bekezdés m) pontja szerint közterület-használati hozzájárulást kell beszerezni a közlekedésben részt nem vevõ, reklámhordozó céllal elhelyezett jármûvek tárolásához. Társaságunk parkoló utánfutói a közlekedésben részt vesznek, ezért nem tartoznak az adott pont hatálya alá. Minden parkoló jármû részt vesz a közlekedésben, hiszen a parkolás a KRESZ szabályai szerinti várakozás. Ezt az álláspontot támasztja alá az Alkotmánybíróság több döntésében leírt egyértelmû AB gyakorlat is. Az Ör. hivatkozott 4. paragrafus (2) bekezdés m) pontja több okból is alkotmánysértõ. - Az AB korábban megállapította, hogy parkoló jármûvekkel kapcsolatban a Fõvárosi Önkormányzat közúti közlekedésrõl szóló 1988. évi I. törvény 15. paragrafus (3) bekezdésével összhangban csak kijelölt várakozóhelyen rendelheti el díj és pótdíj szedését. Ezt a díjat a Fõvárosi Önkormányzat a 38/1993. (XII. 27.) Fõv. Kgy. rendeletben szabályozza, várakozási díjként, amelyet a köznyelv parkolási díjként ismer. Más jogcímen (pl. közterület-használat) díj szedésére az Önkormányzat nem jogosult, a rendelet így ellentmond egy magasabb szintû jogszabálynak, ezáltal az Alkotmány 44/A. paragrafus (2) bekezdésébe ütközik. - A közlekedésben részt nem vevõ kitétel egyetlen jogszabályban sem definiált, ezért nem kellõképpen meghatározott, vagyis nem felel meg az Alkotmányban meghatározott jogállamiságból levezetett jogbiztonság követelményének!"

  • kapcsolódó anyagok
REKLÁM
KÖZLEKEDÉS