APEH: 620 milliós bírság a mulasztóknak

2004.11.25. APEH

Az adóhatóság felé teljesítendő kifizetői és munkáltatói adatszolgáltatást idén 90 ezer erre kötelezett adóalany késve, hibásan nyújtott be, ezért az APEH száz millió Ft mulasztási bírságot rótt ki rájuk.

Azok számára pedig, akik elmulasztották a kötelességüket közel 520 millió Ft-nyi bírság került kiszabásra.

A kiadott bírság határozatokban feltüntetett bírság összegek megállapításakor az adóhatóság a fokozatosság elvét követte, figyelembe véve, hogy az érintett adózónak korábban volt-e már adatszolgáltatási kötelezettségét érintő mulasztása (akár hibás, késett vagy mulasztott adatszolgáltatás esetébe). Esetükben a kiszabott mulasztási bírság összege magasabb volt.

A késlekedve beküldött mintegy 3,5 millió adat gondokat okoz az adózással kapcsolatos kötelezettségek, eljárások határidőben és pontosan történő lebonyolításában.

A kifizetőknek, munkáltatóknak az adatszolgáltatásukat az adókedvezményre jogosító igazolásokról 2004. január 31-ig, az általuk kifizetett jövedelmekről, a levont adóról 2004. március 31-ig papíron, 2004. április 20-ig pedig KAIG illetékességi körébe tartozó, illetőleg a 3.000 legnagyobb adóteljesítménnyel rendelkező adózónak elektronikus úton, a többi adózónak mágneses adathordozón kellett teljesíteniük.

E kötelezettséget az érintettek ismerik, amit jól jelez, hogy 90%-uk az adatközléseket időben teszi meg. Jövőre még nagyobb figyelem fog irányulni ezen adatszolgáltatások elmulasztóira, mivel az APEH megkezdi az adóhatósági adó-megállapítás gyakorlati alkalmazását.
A 2004. november 15-ig feldolgozott adatok alapján megállapítható, hogy a K-jelű kifizetői adatszolgáltatásokra országosan 704.587 adatszolgáltató 14.610.704 tételt határidőben nyújtott be, 76.944 adatszolgáltató 3.249.401 tételt pedig a benyújtási határidő lejárta után nyújtott be.

Az M29-es munkáltatói adatszolgáltatásokra vonatkozóan a 2004. november 15-ig feldolgozott adatok azt mutatták, hogy a 139.380 adatszolgáltató 1.809.622 tételt nyújtott be határidőben, 352.929 tételt pedig 13.527 adatszolgáltató a benyújtási határidő lejárta után teljesített.

A 2004. év folyamán az adóhatóság a vizsgálata alapján kiszűrt mulasztóknak (M29-es és K-jelű adatszolgáltatást mulasztóknak együttesen) 11.320 esetben felszólító levelet küldött ki, illetőleg az Art 172.§(1) bekezdése alapján 13.116 esetben (az adatszolgáltatásukat hibásan, vagy késedelmesen teljesítő adózókat is ideértve) pedig mulasztási bírság határozatot adott ki.
Az adatszolgáltatás elmulasztása miatt 517.124 Ft, a hibás, késedelmes teljesítés miatt pedig 99.322 ezer Ft bírság összeget állapított meg az adóhatóság.

  • kapcsolódó anyagok
APEH
ADÓZÁS