Az Alkotmánybíróság 2004. november 29-30-i teljes ülésének napirendje

2004.11.27. Alkotmánybíróság

Az Alkotmánybíróság folytatja a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló törvénynek a 30 napos lemondási időt megjelölő rendelkezését kifogásoló indítvány tárgyalását.

A testület ülésének napirendjén szerepel az az indítvány, amely szerint alkotmányellenesek a Büntető törvénykönyvnek a kábítószerrel visszaélés bűncselekményét érintő törvényi tényállásai.

Az Alkotmánybíróság elé kerül az az indítvány, amely a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló törvénynek a pótszabadságra valamint az illetménypótlékra vonatkozó rendelkezéseit kérdőjelezi meg.

Egy indítványozó szerint az alaptörvénybe ütközik az ügyvédekről szóló törvénynek a kamarai tagsággal összefüggő több szabálya is.

Egy másik indítványozó szerint alkotmányellenes a tőkepiacról szóló törvénynek befektető-védelmi alappal kapcsolatos számos rendelkezése.