Az okmányirodákban indított eljárás utáni eljárási illeték fizetésének új módjairól

2004.12. 1. Pénzügyminisztérium

Az Országgyűlés - az illetékbélyeg-hamisítások visszaszorítása érdekében tett kormányzati intézkedések egyik elemeként - elfogadta az okmányirodákban indított - illeték-köteles - államigazgatási ügyek utáni illetékek megfizetésének új módjait tartalmazó illetéktörvény-módosítást.

Ez azt jelenti, hogy 2005. március 31-et követően az eljárási illetéket az okmányirodákon illetékbélyeggel már nem lehet leróni!

A 2005. január 1. és 2005. március 31. közötti átmeneti időszakban az okmányirodáknál az eljárási illetéket még négyféle módon lehet megfizetni, illetve leróni, melyek közül két fizetési mód (3. és 4. pont szerint) csak azon okmányirodákon használható, ahol arra a technikai lehetőség adott:

1. A megszokott módon, a kérelmen (okmányigénylő adatlapon) felragasztott illetékbélyeggel.

2. A postákon rendelkezésre álló, államigazgatási eljárási illeték megfizetésére szolgáló "Magyar Államkincstár Eljárási illetékbeszedési számla" megnevezésű készpénz-átutalási megbízáson ("sárga csekken") pénzben. Ebben az esetben a feladóvevényt az ügyintézőnek be kell mutatni a kérelem előterjesztésével egyidejűleg, aki a feladóvevényt érvényteleníti. A feladott összeg megérkezését az okmányiroda a Magyar Államkincstár információs rendszerén keresztül ellenőrzi, jogszabálysértés esetén a megfelelő szerveknél kezdeményezi a szükséges intézkedések megtételét.

3. Amennyiben az okmányirodában a szükséges technikai feltételek rendelkezésre állnak, akkor az illetéket bankkártyával, hitelkártyával - POS terminálon keresztül - is meg lehet fizetni. Az ily módon történő átutalás bizonylata a terminál által nyomtatott bizonylat.

4. Abban az esetben, ha az okmányirodán erre lehetőség van, az illeték a házipénztárban készpénzzel is megfizethető. Az illeték-fizetés bizonylata ez esetben a bevételi pénztárbizonylat egyik példánya, melyet a kérelem előterjesztésekor az ügyintézőnek be kell mutatni.

Ha az ügyfél által fizetett illeték az illeték-törvényben meghatározottnál kevesebb, akkor az okmányiroda ügyintézője felhívja az ügyfél figyelmét a hiányzó összeg megfizetésére. Ha az ügyfél e felszólításra sem fizeti meg az illetéket, akkor fizetendő illeték mulasztási bírsággal növelt együttes összegét az illetékhivatal végrehajtja.

Ha az ügyfél az illeték-törvényben előírtnál több illetéket fizetett meg, akkor az okmányirodánál kezdeményezheti az illeték visszatérítését, melyet az illeték-hivatal fizet vissza az ügyfél által megadott lakcímre vagy bankszámlaszámra.

Ha az ügyfél úgy fizetett készpénz-átutalási megbízáson illetéket, hogy annak felhasználásával illeték-köteles ügyet nem kezdeményezett, akkor az illeték visszatérítését a lakóhelye, székhelye szerinti megyei illetékhivatalnál kérheti.

  • kapcsolódó anyagok
KÖZTERHEK