Parlamenti vitán az európai alkotmány

2004.12. 1. Magyarország.hu

Az Országgyűlés szerdán az európai alkotmányról szóló szerződés megerősítését célzó országgyűlési határozatról vitázik. A javaslatot minden parlamenti párt támogatja.

Az európai alkotmányszerződés a korábbinál szélesebb és biztonságosabb keretet ad az unió fejlődéséhez, biztosítja a kibővült unió működőképességét, hozzájárul külpolitikai szerepének, érdekérvényesítő képességének növeléséhez - mondta Somogyi Ferenc külügyminiszter az európai alkotmány létrehozásáról szóló szerződés megerősítését célzó országgyűlési határozat vitájában, a parlament szerdai ülésén. A javaslatot minden parlamenti párt támogatja.

A magyarok eredményesen vettek részt az alkotmány kidolgozásában, és következetesen képviselték a nemzeti érdekeket - jelentette ki a külügyminiszter expozéjában. Emlékeztetett arra, hogy az okmány deklarálja a kisebbségi jogokat, és biztosítja, hogy 2014-ig legyen saját biztosa Magyarországnak. Hozzátette: ekkortól a tagállamok kétharmada adja a biztosok számát, az egyes helyeket pedig egymást váltva töltik be az országok.

Somogyi Ferenc a dokumentum jelentőségét többek között abban látja, hogy egységesíti az EU szerződéseit, pontosítja a közösség és a tagállamok közötti hatáskörmegosztást, és megerősíti a polgárok jogait. Mint mondta, az uniós népszavazás lehetővé tételével a tagállamokban élők új lehetőséget kapnak a döntéshozatalban való részvételre. Elmondta, hogy a dokumentum 2006. november 1-i életbelépése lehetőséget ad a kül- és biztonságpolitika szorosabb összehangolására, és az euró stabilabbá válásához is alapot ad.

Somogyi Ferenc közölte, hogy a dokumentum erősebb szerepet ad az Európai Parlamentnek, és az uniós külügyminiszteri poszt létrehozásával - melyet Javier Solana tölt majd be - a közös európai érdekek eredményesebb képviseletére is lehetőséget nyújt. A határozati javaslat elfogadását a bizottságok egyhangúlag támogatták.

Vastagh Pál, az MSZP vezérszónoka azt hangsúlyozta: az alkotmány nem követeli meg a tagállamoktól, hogy nemzeti szuverenitásuk egy részét átruházzák a közösségre. Kijelentette: bár a dokumentum formailag szerződés, tartalmilag azonban alkotmány, hiszen rendezi az unió és tagállamainak kapcsolatát, az intézmények rendszerét, valamint a közösség hatóságainak és az állampolgároknak a kapcsolatát.

Kiemelte, hogy az alkotmány "lelkét" első két fejezete adja, amely a célokat és az alapvető jogokat tartalmazza. Hozzátette: a közösségi politikák lényeges elemeinek felsorolásával biztosítja, hogy az unió intézményei ne lépjék túl saját hatáskörüket. A politikus közölte: a kisebbségi jogok deklarálása lehetővé teszi, hogy az új tagállamok felvételekor alapvető elvárás legyen e jog érvényesítése.

  • kapcsolódó anyagok
EU-ALKOTMÁNY